Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304309 .

Woord van de Pastoor

Wapenschild

De Kerk heeft een nieuwe Paus. Paus Franciscus heeft zoals elke paus ook zijn eigen wapenschild. De nieuwe bisschop van Rome heeft gekozen voor het wapenschild wat hij al had sinds 1992, het moment waarop hij hulpbisschop werd van Buenos Aires. Het motto van zijn wapenschild is de Latijnse zin: “Miserando et eligendo”. Het is een stukje uit een zin uit een preek van de heilige Beda, een Benedictijner monnik die leefde in de achtste eeuw en preekte over de roeping van Mattheus, de tollenaar. De preek gaat over de grote barmhartigheid van de Heer. De volledige zin luidt: “Vidit ergo Jesus publicanum et quia miserando et eligendo vidit, ait illi sequere me”, wat vertaald betekent: “Jezus zag een tollenaar en omdat hij vol barmhartigheid naar hem keek en hem uitverkoos, zei Hij tegen hem: volg Mij”. Het motto van het wapenschild van de Paus schijnt voor latinisten niet gemakkelijk te vertalen. Misschien is de beste vertaling: “Hij keek naar hem met barmhartige liefde en koos hem uit” De boodschap is echter duidelijk: het gaat er over wat elke geroepene eens voelt, namelijk barmhartigheid en de pure genade van de onverdiende uitverkiezing. Een Jezuïet vertaalde de zin heel vrij als: “Hij keek me liefdevol aan en riep mij”. http://nikolaassintobin.blogspot.be/2013/03/historische-oorsprong-van-het.html#!/2013/03/historische-oorsprong-van-het.html


 


Toen onze huidige Paus een jongen van 17 jaar was, werd hij door deze tekst ontroerd. Op het feest van de heilige Mattheus in 1953 werd de jonge Jorge Bergoglio getroffen door die barmhartigheid van de Heer voor die tollenaar. De jonge Jorge beschouwde zichzelf evenals de heilige Mattheus als een zondaar over wie Jezus Christus zich heeft ontfermd (miserando) en door Hem is geroepen (eligendo). Die ervaring van Christus’ liefde deed hem besluiten om in te treden tot de Compagnie van Jezus, de Jezuïeten. Zijn wapenspreuk is tevens de levenswijze van onze nieuwe paus: hij is miserandus (echt begaan met de miserie van de ander) en eligendus (hij kiest er uitdrukkelijk voor).


 


De diepe ervaring die Paus Franciscus als jonge man had bij het beluisteren van die preek over de barmhartigheid van de Heer is een ervaring die veel gelovigen op een of andere manier hebben gehad. Op een bepaald moment in je leven ervaar je dat God liefdevol naar je kijkt en je telkens weer een nieuw begin wil geven. God heeft ons hier niet zomaar op de aarde neergezet, ons het leven gegeven en daarbij gezegd: “Trek uw plan”. Neen ! Hij blijft ons altijd met Zijn Liefde en Barmhartigheid omringen. De openheid daarvoor laat je echt leven, laat je verder leven ook in de moeilijkste perioden van je leven. Vol barmhartigheid kijkt de Heer naar ons als we vastgelopen zijn, als de toekomst duister lijkt, als we het echt niet meer zien zitten omdat we van ons leven een puinhoop hebben gemaakt. In die moeilijkste momenten van het leven kijkt de Heer ons liefdevol aan en fluistert ons toe dat we Zijn Barmhartigheid moeten toelaten in ons hart en dat Hij met de brokstukken altijd nog iets moois kan maken. Een tijd geleden sprak ik met een jongeman die dit ook bijzonder in zijn leven heeft ervaren en hij vertelde mij dat hij op zijn lichaam daarom “Jeremia 29, 11” zou laten tatoeëren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel eens moest opzoeken wat die tekst ook alweer was. Deze luidt: “Ik ken de plannen die Ik met u heb – godspraak van de Heer. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst”. Wellicht is dat de boodschap die onze wereld vandaag nodig heeft: God kijkt ons allemaal liefdevol, vol barmhartigheid aan en Hij roept ons allemaal om Zijn Plan uit te voeren. Daarom dat we – buiten de verwachtingen van zovele mediakanalen – een totaal onbekende kregen als Paus. We mogen de Hemel dankbaar zijn voor Paus Franciscus.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be  


 


VERSLAGJE BEZOEK MGR. LEONARD: http://www.editiepajot.com/regios/6/articles/30845