Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398628 .

Woord van de Pastoor

Wolven

Mijn aandacht werd deze week getrokken door een krantenartikel dat er binnenkort wellicht weer wolven in onze streken zullen te zien zijn. De krantenkop sprak voor zich: “Wolf kan dit weekend al terug in Vlaanderen zijn”. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130205_00458761


Er is zelfs een website die de wolven in onze streken van harte welkom willen heten: http://www.welkomwolf.be/


 


In het evangelie is er op verschillende plaatsen ook sprake van wolven. In tegenstelling tot de eerdergenoemde website spreekt het evangelie over wolven niet in de zin van “oh wat een lieve en onschuldige diertjes”. Integendeel… In deze veertigdagentijd mogen wij ons bevragen waar wij wolf zijn geworden of waar we ons door de wolven lieten leiden.


 


Waarachtigheid is een belangrijke eigenschap. Als christen moeten we ons hele leven bekleden met Jezus Christus, de oude mens afleggen en dat is een opdracht voor het hele leven. Ons het evangelie helemaal eigen maken en daaruit handelen, dat maakt ons tot echte profeten. In Matteus 7,15 waarschuwt Jezus Zijn leerlingen voor hen die niet waarachtig zijn: “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn”. In de Handelingen van de Apostelen zegt de apostel Paulus ongeveer hetzelfde: “Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen doordringen, die de kudde niet zullen ontzien”. Kiezen voor Jezus Christus is een levenslange opdracht. Deze zin roept ons op hoe het met mijn trouw is aan het geloof van ons doopsel, het geloof van onze Kerk. In alle tijden zijn er herders geweest die de kudde in verwarring brachten, mensen die het christen-zijn willen afzwakken. Laten we trouw zijn !


Sterk zijn in het geloof, ook als er tegenkanting komt en ook als mensen onze band met Jezus Christus niet begrijpen en in vraag stellen: ook dat is een opdracht. Het is daarom belangrijk dat we ons geloof blijven voeden met studie, met het lezen van de Heilige Schrift en het ontvangen van de Sacramenten. In Matteus 10,16 zegt de Heer daarover: “Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang maar behoud de onschuld van een duif”. In Lucas 10, 3 horen we Jezus hetzelfde zeggen: “Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren onder de wolven”.


Trouw in de naastenliefde is ook een belangrijk aspect in het leven van een christen. Op elke levensweg heeft God mensen neergezet om voor te zorgen en om Gods Liefde handen en voeten te geven. Naastenliefde, liefhebben zoals we willen dat we ook bemind worden, is altijd een opdracht, zeker wanneer het moeilijk wordt en wanneer het ons veel tijd en energie kost. We zingen het in de Mis wel eens met de mooie zin: “Mens voor de mensen zijn, herder als God”. Met dat voor ogen zegt Jezus in het Johannesevangelie 10,11-12: “Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen.”


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


DOPELINGENVIERING BEVER: http://www.editiepajot.com/regios/4/articles/30198


 


GRATIS TROUWEN ? http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130212_00467818 en http://www.ringtv.be/videos/gratis-trouwen-in-galmaarden