Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398621 .

Woord van de Pastoor

Pauwelviering

Eind januari gaan we hier in Galmaarden voor de 631ste keer de Pauwelviering houden. Een eeuwenoud volksfeest in ons dorp wat teruggaat tot 1382. Na de plundering van Geraardsbergen bleven de doden in grote getale op de velden liggen, zodat vele ziekten onder mens en dier ontstonden. Er woedde een vreselijke pest. Op het feest van Paulus’ Bekering – 25 januari – verscheen te midden van alle onheil een witte ruiter die roggebroodjes uitdeelde. De mensen aten ervan en de pest verdween. Men gelooft dat de onbekende witte ruiter, aan wie men de redding te danken had, de Heilige Paulus was. Uit dankbaarheid voor deze tussenkomst uit de Hemel houdt het volk van Galmaarden al eeuwen zijn Pauwelviering. We nodigen allen uit om dit Pauwelfeest eens te komen meemaken: http://www.priesterpenne.be/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=748


 


Bij de kerkelijke viering van het Pauwelfeest staat het verhaal van de bekering van de apostel Paulus centraal. Saulus was een overtuigde jood, de joodse godsdienst was voor hem de enige ware godsdienst. En op een bepaald moment ontstaat er soort sekte. Mensen die geloofden dat een zekere Jezus van Nazareth, die aan het kruis de marteldood was gestorven verrezen was uit de doden. Ze noemden die Jezus de Zoon van God en dat had Hij laten zien door uit de doden op te staan. Voor Saulus was dat godslastering. Die mensen met dat vreemde geloof moesten op andere gedachten gebracht worden en hij zou er wel mee voor zorgen. Hij kreeg van de joodse overheid de brieven om al die mensen die geloofden dat Jezus de Zoon van God was in de boeien te slaan en in de gevangenis te gooien. Zo had hij gehoord dat er in Damascus ook weer zo een groep was, dus er naartoe. En dan gebeurt daar iets. Een scherp licht. Paulus wordt op de grond gegooid en verblind. Hij hoort een stem: “Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij ?” “Wie zijt gij, Heer ?” “Ik ben Jezus die gij vervolgt”. En Saulus vraagt: “Heer, wat wilt Gij dat ik doe ?” Dat zal zijn leven helemaal veranderen. Saulus zal van christenvervolger, christenverkondiger worden. In de plaats van de christenen in de boeien te slaan zal hij naar alle plaatsen van de toen bekende wereld gaan om te vertellen dat Jezus de Zoon van God is, dat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven op het Kruis en als je dat gelooft en gedoopt bent, zal je Eeuwig Leven. Hij zal daar uiteindelijk zelf voor in de boeien geslagen worden en ze zullen hem daarvoor een kopje kleiner maken met het zwaard.


 


“Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij Mij ?” Saulus werd op de grond gesmeten en Jezus vraagt hem daarmee eigenlijk: “Manneken, waar zijde gij in uw leven mee bezig ?” Die zin vraagt dat ge zo af en toe eens zou nadenken over waar gij in uw leven mee bezig zijt. Het is een oproep dat je van je leven iets moet maken. Kijk eens hoe je bezig bent. Is dat het leven wat God van je wil ? Zo ja, leef het ten volle. Maar als je voelt dat je leven eigenlijk iets anders is, stuur bij of gooi het om. Je weet niet hoe lang je hier te lopen hebt, je moet iets van je leven maken: het leven wat God van je wil en dat fluistert Hij je toe in je hart. Kijk eens af en toe in de spiegel en vraag je af of daar een gelukkige mens staat, de gelukkige mens die God wil. Durf je de vraag te stellen: leef ik of word ik geleefd ? Hoe vult ge uw leven in, is dat zoals uw hart u dat ingaat of doet ge dat op een manier zoals uw ouders, uw familie en uw vrienden dat van u verwachten. Dat kan helemaal iets anders zijn. Hoe erg is het als je op een bepaald moment in je leven toch moet vaststellen dat je met een masker op leeft en dat het leven wat je leeft eigenlijk niet het jouwe is maar wat anderen er van gemaakt hebben of zoals jij je hebt gecopieerd. God vraagt geen copies maar originele mensen, naar Zijn Beeld. Met die gedachten blijft de Pauwelviering ook na 631 jaar actueel !


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be