Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 308742 .

Woord van de Pastoor

Twitterpaus

De media zijn er al enkele weken vol van: Paus Benedictus  is aan het twitteren geslagen: https://mobile.twitter.com/Pontifex  Men schildert de Kerk en dan met name de Paus, het Vaticaan en de bisschoppen graag af als ouderwets, niet bij de tijd en hopeloos verouderd. Maar veel van die mensen die zo’n beweringen de wereld in sturen kunnen van de Paus en het Vaticaan heel wat leren wat betreft het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen. De Kerk heeft altijd heel snel de nieuwe communicatiemiddelen gebruikt om de Blijde Boodschap van Jezus Christus te verkondigen. Al in 1924 hield Paus Pius XI zijn eerste radiopraatje. Ik denk dat er in die tijd nog maar weinig mensen in onze dorpen een radio hadden. Ook Pius XII zette die traditie verder. Alle volgende pausen hebben de nieuwe communicatiemiddelen aanbevolen om het Evangelie te verkondigen. Als een van de eersten had het Vaticaan een website: http://www.news.va/en  De oproep van Paus Johannes Paulus II om voor de evangelisatie de moderne communicatiemiddelen te gebruiken is eind de jaren negentig van vorige eeuw ook voor mezelf een reden geweest om op de internetweg te gaan en een website voor de parochie te laten bouwen. Nu, bijna 15 jaar later, merk ik dat er nog heel wat parochiegemeenschappen onvindbaar zijn via de internetweg en dat terwijl bijna iedereen een computer heeft. De tijd van de brieven en de telefoons is evenals de tijd van de postduiven en rooksignalen allang voorbij. De Kerk kan daar ook niet achter blijven en onze Paus geeft daar een mooi voorbeeld in. In zijn brief voor de Wereldjongerendagen 2013 nodigt Paus Benedictus XVI de jongeren uit om actief te zijn op het internet. Hij zegt dat het aan hen is om verantwoordelijkheid op te nemen voor de evangelisatie van het digitale continent. Wat het gebruik van internet betreft, hoor ik een aantal mensen wel eens zeggen: “Ik ben daar te oud voor, ik begin daar niet meer mee”. Iedereen kan die dingen leren. Onlangs was ik bij een hoogbejaarde vrouw die toch een cursus was gaan volgen en ze vertelde mij dat een wereld voor haar was opengegaan. Onze Paus is met zijn vijfentachtig lentes toch ook niet de jongste maar hij geeft wel aan dat je voor deze dingen nooit te oud bent.


 


Het twitteradres van onze Paus is @Pontifex. Met die naam wil het Vaticaan onderstrepen dat het niet gaat om de persoon van de Paus maar om de vervuller van het ambt. De naam verwijst naar het bouwen van bruggen. Dat wil de Paus graag doen door op deze manier een dialoog aan te gaan, ook en vooral met de jongeren. Ziehier de eerste antwoorden die de Paus gaf op vragen van jongeren via Twitter: http://www.rkk.nl/actualiteit/2012/detail_objectID752755_FJaar2012.html Veel van onze jongeren zien we misschien zelden in onze kerken en voor veel jongeren is de drempel hoog om naar de kerk te komen of naar de pastorij. Maar ze hebben allemaal internet thuis en zelfs via hun telefoon. Misschien is het voor hen een te hoge drempel om eens te komen luisteren maar via het lijntje van de internetweg is de drempel veel lager. Sommigen zullen het wellicht onpersoonlijk en weinig gemeenschapstichtend vinden maar het is wel de manier waarop de meeste mensen leven en communiceren. We kunnen het soms jammer vinden dat het niet meer is zoals dertig of veertig jaar geleden en met heimwee naar het verleden zitten staren maar dan bega je een fout. Ook hier mogen we geen fout maken door ons af te zetten tegen de moderne tijd en moeten we de nieuwe wegen gebruiken. Laat ons dankbaar zijn dat Paus Benedictus ons door zijn voorbeeld uitdaagt om die nieuwe wegen te durven bewandelen.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be