Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 376086 .

Woord van de Pastoor

Een heer in het verkeer...

Ik breng eigenlijk veel tijd door in mijn auto. De uiterste parochiegrenzen liggen ongeveer twintig kilometer uit elkaar, er is het gereis naar huis in Nederhasselt en wekelijks ook naar de school in Kortemark…Het verkeer verloopt niet altijd even vlot, regelmatig files en moeilijkheden op de weg. Soms heb ik wel eens onchristelijke gedachten als het verkeer weer eens vast zit of niet verloopt zoals ik het eigenlijk zou willen. Soms lopen vieringen wat uit en zijn de vieringen strak gepland, moet je je haasten van de kerk van Luyksgestel naar de kerk van het Hof en dan lijkt het of alle tractoren een uitje hebben…Onlangs werd ik gebeld om naar het ziekenhuis van Veldhoven te komen om een stervende de Sacramenten te bedienen en dan kom je toch in een file terecht…Ook een pastoor heeft dan wel eens zin om met zijn auto te doen zoals je het wel eens in actiefilms ziet…

Voor veel mensen zullen dit wellicht herkenbare gedachten zijn. Voor het Vaticaan een reden om 'tien geboden' voor automobilisten te publiceren. Bestuurders worden opgeroepen niet te drinken in het verkeer, te bidden tijdens het rijden en andere verkeersdeelnemers te helpen bij ongevallen. Het document van de Pauselijke Raad voor Migratie en Toerisme 'Richtlijnen voor de Geestelijke Zorg op de Weg' waarschuwt verder dat auto's een "aanleiding tot zonde" kunnen vormen. Dat gevaar ligt vooral op de loer als voertuigen gebruikt worden voor gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Jakkeren in het verkeer kan volgens het Vaticaan 'primitief' gedrag in bestuurders teweeg brengen. Als voorbeelden noemt men "onbeleefdheid, grove gebaren, vloeken, godslastering, verlies van verantwoordelijkheidsbesef of bewuste overtreding van de verkeersregels." Het Vaticaan zegt zich zorgen te maken over de toenemende agressie in het verkeer en het schrikbarend aantal verkeersdoden wereldwijd.

De 'tien geboden' voor bestuurders die het document noemt zijn:
1) Gij zult niet doden 2) De weg dient voor u een middel tot 'communio' tussen mensen te zijn en niet voor dodelijk letsel. 3) Fatsoen, eerlijkheid en voorzichtigheid helpen u om te gaan met onvoorziene gebeurtenissen. 4) Wees vriendelijk en help uw naaste in nood, vooral slachtoffers van ongelukken. 5) Auto's zullen voor u geen uitdrukking zijn van macht, van overheersing en geen gelegenheid tot zonde. 6) Overtuig jonge en niet zo jonge mensen er vriendelijk van niet te rijden als ze daarvoor niet in de juiste conditie verkeren. 7) Steun de families van verkeersslachtoffers. 8) Breng bestuurders die een ongeluk hebben veroorzaakt en hun slachtoffers op het aangewezen moment samen, zodat ze de bevrijdende ervaring van vergeving kunnen ondergaan. 9) Bescherm op de weg de kwetsbaardere partij. 10) Voel u verantwoordelijk voor anderen.

Nu velen van ons binnenkort op vakantie gaan, mogen we deze dingen eens van harte overwegen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.