Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 376088 .

Woord van de Pastoor

Zorgen

Als een mens zo eens terugkijkt op bepaalde perioden van het leven, dan moet men over sommige dingen achteraf toch zeggen: “Wat heb ik me toen toch te veel zorgen gemaakt over kleine dingen !”. Een mens kan zich soms ongemakkelijk voelen, slapeloze nachten hebben of uren in bed liggen woelen over zaken die niet eens gekomen zijn of die toch een andere wending kregen. Een tijd geleden zag ik bij vrienden een mooie spreuk op een tegeltje in de wc hangen. Omdat ik denk dat de meeste mensen er wel eens mee te maken hebben, heb ik de spreuk maar opgeschreven en geef ze hier graag mee: “De mens lijdt het meest door het lijden wat hij vreest en dat nooit op komt dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Het leed dat is, drukt niet zo zwaar als vrees voor allerlei gevaar. Doch komt het eens in huis, dan helpt God altijd weer en geeft Hij kracht naar kruis”. Als gelovigen mogen we bij alle zorgen die in ons hart en onze gedachten opkomen eens die spreuk laten klinken, ze plaatst ons misschien weer met de voeten op onze gelovige grond. Vrees niet te veel om wat misschien wel zou kunnen komen !


 


Zorgen over dingen die eigenlijk niet belangrijk zijn… Ik vond het ook verwoord in een mail die ik een tijd geleden kreeg met als titel: “Tien dingen die God je niet zal vragen !”: http://www.youtube.com/watch?v=Wz2rLZrtuks  Ik geef ze even weer. “God zal niet vragen in wat voor auto je gereden hebt. Hij zal vragen hoeveel mensen je vervoerd hebt die geen vervoer hebben. God vraagt niet hoeveel vierkante meter je huis is, Hij zal vragen hoeveel mensen je verwelkomd hebt in jouw huis. God zal niet vragen hoeveel kleren je had in je kast, Hij zal je vragen hoeveel mensen je hebt geholpen om aan kleding te komen. God vraagt niet hoe hoog je hoogste salaris was. Hij vraagt alleen hoe je zover bent gekomen. God vraagt niet welke titel je functie heeft. Hij vraagt of je je werk zo goed mogelijk hebt uitgevoerd naar je kwaliteit. God vraagt niet hoeveel vrienden je had. Hij vraagt je voor wie jij een vriend was. God vraagt niet in wat voor buurt je hebt gewoond, Hij vraagt je hoe jij je buren hebt behandeld. God vraagt je niet naar je huidskleur, Hij vraagt naar de inhoud van je karakter. God vraagt niet waarom het zolang duurde tot je bij Hem verlossing zocht. Hij zal je liefdevol naar je plaats in de hemel brengen, en niet naar de poort van de hel. God hoeft je niet te vragen aan hoeveel mensen je dit gestuurd hebt, Hij wist je beslissing al.”


 


Wanneer ik het Sacrament van de Ziekenzalving toedien, dan lees ik daar altijd de woorden uit elfde hoofdstuk van het evangelie van Matteüs waar Jezus belooft: “Komt tot Mij die belast en beladen zijt, en Ik zal u rust en verlichting schenken”. In alle zorgen van ons leven zouden we wat meer dat woord mogen laten klinken, eigenlijk niet alleen als we ziek zijn maar ook op elk moment van je leven dat je je op een of andere manier moegestreden voelt, met elke last en zwaarte in je hart. Hij is het die ons een rust en een vrede kan geven die niemand anders ons kan geven. Gewoon doen en gaan naar Hem !


 

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be

 

RADIOMIS OP DINSDAG EN VRIJDAG OM 9 UUR OP RADIO MARIA VLAANDEREN: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/27488