Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398623 .

Woord van de Pastoor

Ka?n en Abel

Er zijn concrete plannen voor een nieuwe Bijbelse film. Will Smith gaat binnenkort een film maken over Kaïn en Abel: http://www.filmtotaal.nl/artikel.php?id=27304


 


Naar aanleiding van dat nieuwtje heb ik de afgelopen tijd zo eens bij huisbezoeken gevraagd wat mensen wisten over Kaïn en Abel. De meeste mensen wisten toch dat het twee kinderen van Adam en Eva waren, dat de ene de andere doodsloeg maar voor de rest is er toch weinig van bekend. Daarom even toch een stukje bijbelles in dit woordje.


 


Het verhaal over die twee eerste kinderen van Adam en Eva brengt ons het verhaal van de eerste moord in de Bijbel. Kaïn was de oudste zoon en was akkerbouwer. Zijn jongere broer, Abel, was schaapherder. Beide broers brachten een offer aan God. Het offer van Abel – eerstgeborenen van zijn beste schapen – werd aanvaard maar het offer van Kaïn – een deel van de oogst van het land - werd afgewezen. Ook al zegt de Bijbel het niet, de traditie zegt ons dat Kaïn nogal karig was geweest in zijn gift. In ieder geval werd Kaïn zo jaloers en woedend dat hij zijn broer uitdaagde met hem mee het land op te gaan. “Laten we gaan wandelen”, zegt hij. Kaïn valt zijn broer aan en vermoordt hem. Hij sloeg hem daar dood met een steen, volgens de legende, maar ook dit detail ontbreekt in het beknopte Bijbelverhaal van het vierde hoofdstuk van het boek Genesis.  Kaïn deed alsof hij van niets wist toen hij na deze eerste moord in de geschiedenis door God ter verantwoording werd geroepen. Zijn antwoord zal een van de bekendste Bijbelcitaten worden: “Ben ik mijn broeders hoeder ?” of moderner gezegd: “Ben ik dan de hoeder van mijn broeder ?” God neemt er geen genoegen mee en voor straf wordt Kaïn gedoemd voortaan over de aarde rond te zwerven, getekend met een eeuwig merkteken.


Een vraagje wat maar weinigen kunnen beantwoorden is hoe de derde zoon van Adam en Eva heette ? Weinigen kennen de naam van die derde zoon, Set. Na het verhaal over de moord van Kaïn op Abel lezen we in Genesis 4,25: “Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw; zij baarde een zoon en noemde hem Set. ‘Want’, zei ze, ‘God heeft mij een andere zoon geschonken in de plaats van Abel, die door Kaïn is vermoord’.”


 


Persoonlijk vind ik de meest bijblijvende zin uit dat verhaal van Kaïn en Abel: “Ben ik mijn broeders hoeder ?” Het antwoord wat we horen van Kaïn die zich tekort voelt gedaan en die zijn broer net heeft omgebracht op de vraag van God: “Waar is uw broer Abel ?”. De rest van de Bijbel zal ons duidelijk maken dat we inderdaad de hoeder van onze broeders zijn. Jezus zal in dat andere mooie Bijbelse verhaal, de parabel van de Barmhartige Samaritaan, ons leren dat iedere mens die op onze levensweg komt onze broer of onze zus is waar we voor mogen en moeten zorgen en dat we de andere moeten behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


DEZE WEEK OP DE VLAAMSE TELEVISIEZENDER VTM:


http://vtm.be/voor-de-show/god-in-de-ether