Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304318 .

Woord van de Pastoor

Eenzaam

De gemeente Jette is op zoek naar vrijwilligers om begrafenissen bij te wonen.      http://uitvaartvlaanderen.be/artikels/vrijwilligers-om-begrafenissen-bij-wonen.php  De gemeente krijgt steeds meer te maken met mensen die eenzaam sterven en waar niemand naar de begrafenis komt. Het gaat in Jette alleen al om jaarlijks tussen de 10 en de 20 begrafenissen. Die mensen worden dan naar het kerkhof gebracht en gewoon begraven zonder enige plechtigheid, zonder iemand erbij. De gemeente wil daar iets aan doen: enkele mensen erbij laten zijn, iemand van de gemeente zou voortaan een woord spreken en een bloemstuk neerleggen. Vrijwilligers die naar de begrafenis komen zouden ook een gedicht mogen lezen of een muziekstuk maken. Een mooi initiatief van een gemeente, anderzijds is het ook intriest dat zo’n initiatief moet genomen worden omdat er niemand bij een medemens is die sterft en begraven wordt. Vroeger kwam zoiets natuurlijk minder voor. Bijna iedereen kreeg een kerkelijke begrafenis, minstens enkele mensen van de Kerkgemeenschap waartoe men behoorde, begeleidden de overledene samen met de priester tot aan het graf. Wanneer mensen geen kerkelijke uitvaart krijgen, valt dit weg maar ik denk dat bij een initiatief zoals in de gemeente Jette christenen daar mooie dingen kunnen doen en daar de zekerheid laten klinken dat God geen mens vergeet en dat elk leven in de ogen van God waarde heeft.


 


De meeste mensen hebben met steeds minder medemensen een band. Zo moet ik ook vaststellen in onze dorpen. Vroeger kende iedereen iedereen, nu kennen velen hun buren al niet meer, een aantal mensen heeft er ook geen behoefte aan om een sterke band met de buren te hebben. Tot voor enkele jaren waren uitvaarten meestal grote gemeenschapsgebeurtenissen: iedereen in het dorp kreeg een rouwbrief want iedereen kende iedereen en de gemeenschap kwam in grote getale samen. Nu neigt men steeds meer naar in een kleine en intieme kring begraven worden, de families zijn ook veel kleiner dan vroeger en de contacten met anderen beperkt. De financiële kant speelt in een aantal gevallen ook niet zelden een rol om geen uitvaart te doen of om het allemaal heel beperkt te houden. Als Kerkgemeenschap moeten we er ons sterk blijven voor maken dat geen enkele gelovige vanwege financiële redenen geen kerkelijke uitvaart zou kunnen krijgen. Bij uitvaartondernemingen zou dat zeker bekend moeten zijn. Het hoort immers tot de werken van barmhartigheid. We hebben veel aandacht voor die zes andere werken van barmhartigheid: de hongerigen spijzen en dorstige laven, de vreemdelingen herbergen, de naakten kleden, de zieken en gevangenen bezoeken. Maar ook de doden begraven hoort daarbij, ook dat is een daad van naastenliefde. Biddend de overledene aan Gods Zorg toevertrouwen en daar bij het graf de kern van ons geloof uitspreken dat voor een christen het niet eindigt met het sterven van het lichaam maar verder gaat in Gods Licht. God laat een mens nooit alleen, God laat niemand in de steek, daar is Hij God voor !


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


IEDERE DINSDAG EN DONDERDAG RADIOMIS UIT GALMAARDEN: http://www.priesterpenne.be/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=706


 


MOOI VERSLAG VAN DE MAAGDENWIJDING: http://editiepajot.be/regios/6/articles/27295


 


VIDEOVERSLAG MAAGDENWIJDING: http://www.youtube.com/watch?v=nQIYRRjthFE&feature=em-uploademail