Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297953 .

Woord van de Pastoor

Ruimtevaarders en God

Onlangs overleed Neil Armstrong. Op elke voorpagina van de krant stond het te lezen, hij was de eerste man op de maan. Oudere mensen herinneren zich nog het moment dat dit gebeurde, velen voelden dit toen aan als een grote stap in de mensengeschiedenis. Toch bleef de man daar zelf ook klein en bescheiden in. Een mooi verhaal hier omheen is dat Neil Armstrong eens een bezoek bracht aan Israël. http://christiandiarist.com/2012/08/26/neil-armstrong-a-great-american-a-devout-christian/ Hij werd er in Jeruzalem rondgeleid door de Israëlische archeoloog Meir Ben-Dov. Op de Tempelberg vroeg Armstrong aan Ben-Dov of Jezus daar ergens in de buurt was geweest. Ben-Dov antwoordde: “Dit zijn de trappen die leiden tot de tempel, dus Hij moet hier vele malen hebben gelopen”. Armstrong vroeg toen Ben-Dov of dit de oorspronkelijke trap was en Ben-Dov bevestigde dat.  “Dus Jezus stapte hier”, vroeg Armstrong. “Dat klopt”, zei Ben Dov. Waarop Armstrong antwoordde: “Ik moet je zeggen dat het me meer doet over deze stenen te lopen dan toen ik op de maan liep”.


 


Voor een aantal ruimtevaarders waren hun tochten bevestigingen van hun geloof. Wat velen zich misschien niet meer herinneren is wat de reisgenoot van Neil Armstrong, Buzz Aldrin,  als eerste daad op de maan stelde: ter communie gaan. Het eerste wat hij daar inderdaad op de maan deed was een hostie en wat wijn nuttigen die hij uit de presbyteriaanse kerk had meegekregen. Later zei hij zelf: “En toen daagde het mij: de allereerste drank geschonken op de maan en het allereerste voedsel er genuttigd zijn elementen van de communie”. http://lvb.net/item/7628


 


Voor meerdere van die eerste astronauten was hun maanmissie een sterke ervaring van Gods Nabijheid. Ook voor Frank Borman, de commandant van de Apollo 8-missie, de eerste missie waarbij een bemand ruimtevaartuig een baan rond de aarde vloog. Toen hij naar de aarde keek vanuit zijn ruimtevaartuig, op 250000 mijl afstand  zond hij een boodschap door, een zin uit het eerste hoofdstuk van het Bijbelse boek Genesis: “In het begin schiep God de Hemelen en de aarde”. Later legt hij dat uit: “Ik had een enorm gevoel dat er een macht was die groter was dan elk van ons, dat er een God was, dat er inderdaad een begin was”.  Ook James Irwin die als achtste mens op de maan liep in 1971 werd later een evangelische dominee. Hij beschreef zijn maanmissie vaak als een openbaring: “Ik voelde de kracht van God zoals ik die nog nooit van tevoren had gevoeld”. Ook Charles Duke, de tiende man op de maan werd later actief in het zendingswerk en legt in zijn verkondiging de link tussen zijn maanwandelen en een relatie met Jezus Christus: “Ik maak toespraken over wandelen op de maan en het wandelen met de Zoon van God”. John Glenn die als derde Amerikaan de ruimte inging en als eerste Amerikaan in een baan om de aarde en op zijn 77ste nog eens meevloog met de Discovery schreef: “Het is voor mij onmogelijk om niet te geloven in God als je dit soort van schepping ziet. Het versterkt juist mijn geloof”.


 


In het boek van de psalmen, psalm 19 vers 2, lezen we: “De hemel ontvouwt de glorie van God; het uitspansel zegt: ‘Ik kom uit Zijn handen’”. Veel mensen ervaren Gods grootheid in de natuur. Het getuigenis van die ruimtevaarders bevestigen het woord uit de psalm. Zie ik in de schoonheid van de natuur ook Gods grootheid ?


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be