Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304191 .

Woord van de Pastoor

Bekering

Tussen de vele zomerse berichten viel mijn oog onlangs op een merkwaardig bericht over de bekering van Leah Lebresco. http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/2238-yes-athe%C3%AFstische-blogster-bedenkt-zich-en-wordt-katholiek.html Zelfs CNN wijdde een artikel op de website en een item in het journaal over deze opmerkelijke bekering. In Amerika stond ze bekend als een atheïstische blogster. Op internet schreef ze allerlei teksten tegen het geloof in God. Haar gedachtegang was: hoe kun je nu als verstandige mens in God geloven ? Dat is toch iets voor onnozele mensen, gelovigen waren voor haar vreemde wezens… Het is eigenlijk een gedachte die bij veel ongeloven leeft. Tot ze op een bepaald moment met christenen in contact komt die haar een totaal ander beeld geven en haar laten nadenken. Onlangs is ze dus gestopt met haar atheïstische blog en heeft ze bekend gemaakt dat ze rooms-katholiek gaat worden, binnenkort wordt ze gedoopt. Die mededeling is niet zomaar een nieuwtje van iemand die stopt met haar verhaaltjes op internet maar heeft veel volgers van die verhalen toch ook in verwarring gebracht. Zou God dan toch bestaan ?


 


In de loop van de vijftien jaar dat ik priester ben heb ik in mijn parochies vrij regelmatig bekeringen meegemaakt van mensen die aanvankelijk ongelovig waren, van God en de Kerk niets moesten weten. En ineens, door een gebeurtenis of een ontmoeting met een andere christen keren ze om en gaan met en uit God leven. Ik hoor regelmatig bij huisbezoeken vaders en moeder, grootvaders en grootmoeders hun pijn uitspreken dat ze bij hun kinderen en kleinkinderen zo weinig gelovige praktijk zien. Sommigen vragen zich zelfs af of ze iets verkeerd gedaan hebben en wat ze nog moeten doen. Ik antwoord ze meestal dat het enige wat ze kunnen doen is zelf vanuit de vriendschap met God blijven leven en voor hen blijven bidden. Eens kinderen volwassen zijn, moet je ze loslaten met wat je ze hebt voorgeleefd, ook op gelovig gebied. Blijf zelf getuigen en misschien zal dat wat je eens bij hen hebt gezaaid gaan groeien. Ik geloof ook dat God naar elke mens enkele keren in het leven heel duidelijk Zijn Hand uitsteekt en laat voelen: Ik ben er echt ! Die Leah Lebresco heeft dat duidelijk in haar leven meegemaakt. Veel mensen maken dat vroeg of laat mee. Het kost God soms heel wat inspanningen eer de deur van een hart voor Hem opengaat.


 


In 2010 sprak Paus Benedictus in een interview ook over het bestaan van God. De volgende passage vind ik zelf heel treffend: “Veel mensen leven tegenwoordig volgens het praktisch atheïsme. Misschien is er wel iets of iemand, denken ze, die in een onheuglijk verleden de wereld ooit een zetje heeft gegeven, maar daar hebben wij niets meer mee te maken. Als die houding gemeengoed wordt, dan zijn er voor de vrijheid geen criteria meer, dan is alles mogelijk en geoorloofd. Daarom is het ook zo belangrijk dat de Godsvraag weer een centrale plaats krijgt. Het gaat niet om een willekeurige God, maar een God die ons kent,  ons aanspreekt en iets met ons van doen heeft – en die dan ook onze Rechter is.” (Interviewboek ‘ Licht van de wereld’ door P. Seewald, Adveniat, 2010)


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be