Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309173 .

Woord van de Pastoor

Dopen

Een tijdje geleden mocht ik voor de duizendste keer iemand dopen. Stiekem had het kerkbestuur een feestje georganiseerd, er was een grote taart voor de aanwezigen, een cadeautje voor de dopeling en de ouders en ikzelf kreeg een trofee: een schelp op een marmeren voetje. Ook al heb ik dat nu al meer dan duizend keer gedaan, het blijft toch elke keer een wonderbaar gebeuren.
Wanneer we iemand dopen, dan geven we gevolg aan de opdracht die Jezus aan Zijn leerlingen gaf, net voor de Hemelvaart. Ze moesten de wereld ingaan, de volkeren onderwijzen en hen dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die opdracht vervul je dan. Eerst spreek je een zegen uit over het water: "Wil dit water zegenen, Heer waarin . wordt gedoopt. Gij hebt hem/haar geroepen tot het bad van de wedergeboorte, tot het geloof van de kerk. Geef dat . het eeuwig leven deelachtig wordt. Door Christus onze Heer." Je giet dan water over het hoofd van mens, een eenvoudig teken en je weet dat er daardoor het bijzondere gebeurt wat daar in dat gebed stond: iemand wordt kind van God. We zijn allemaal geschapen naar Gods Beeld en Gods gelijkenis, alle mensen hebben het leven van God gekregen maar sinds die doop ben je aangenomen kind van God. God legt Zijn Hand op je leven en er is Zijn Belofte dat Hij je nooit meer los zal laten.
Wat daar gebeurt is een mysterie, je kunt het nooit helemaal onder woorden brengen. Als ik iets moet proberen te zeggen over wat er gebeurt bij dat doopsel dan haal ik er graag het evangelieverhaal bij van Jezus' Doop in de Jordaan. Wanneer Jezus daar gedoopt wordt, gebeuren daar enkele wondere dingen die ook aan elke mens gebeuren wanneer de priester of de diaken onze naam noemt en zegt: "Ik doop je in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest". Wanneer Jezus gedoopt wordt in de Jordaan staat er dat de Hemel openging en dat de Stem zegt: "Dit is mijn geliefde Zoon", de Heilige Geest - Gods Kracht daalt neer. Dat is zo ook voor ons. De Hemel is voortaan open voor ons, de eeuwige dood is afgewassen, we kunnen bij God komen. God beschouwt ons voortaan als Zijn kind, een onverbrekelijk iets. We zijn dat niet alleen, er zijn zoveel andere mensen die gedoopt zijn, we krijgen daardoor zoveel broers en zussen die ook gedoopt zijn, samen vormen we de Kerkgemeenschap.
Vanuit Zijn Kracht mogen we leven en getuigen van zijn onverbrekelijke nabijheid. De doop is daarom meer dan wat water over een hoofd gieten. De doop is geen eindpunt maar een beginpunt, het begin van een christelijk leven. Met deze dingen weer gehoord te hebben mogen we ons afvragen: leven we daar echt uit, denken we daar wel eens bij na over al die grote dingen die we daar in dat eenvoudige teken hebben ontvangen ? Het was het begin van onze band met God die altijd zal blijven bestaan.
Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.