Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398619 .

Woord van de Pastoor

Discriminatie

In België is er de laatste tijd heel wat te doen rond discriminatie van homoseksuelen. Aanleiding is het feit dat enkele weken geleden in Luik een man zou zijn doodgeslagen vanwege zijn homoseksuele geaardheid. Hij zou avances gemaakt hebben waardoor de daders compleet door het lint gingen. http://nieuws.vtm.be/binnenland/201205043723-gaat-om-homofobe-moord Ook in de scholen is in deze dagen veel aandacht voor discriminatie. Enkele jonge parochianen spraken mij er in de afgelopen dagen op aan en stelden de vraag of de Kerk ook geen duidelijk signaal zou moeten geven rond dit onderwerp. Ze legden de vraag bij mij neer als pastoor om in onze drie parochies eens een duidelijk geluid te geven dat ook wij als Rooms-Katholieke gemeenschap niet gediend zijn van discriminatie. Ik wilde daar graag op in gaan.


 


Discriminatie in al zijn vormen moet worden veroordeeld. De Kerk heeft het in de loop der jaren altijd opgenomen voor de kleinen en de zwakken, naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Jezus vereenzelvigt zich met de kleinen en de minsten, met hen op wie men neerkijkt. Ook discriminatie vanwege geaardheid veroordeelt de Kerk. In de nieuwste editie van de Catechismus van de Katholieke Kerk – uitgegeven in Rome in 1997 - kunnen we dat heel duidelijk lezen. Ik denk dat van de grote geloofsgemeenschappen in Europa de Rooms-Katholieke Kerk wellicht de enige is die het in haar catechismus het openlijk opneemt tegen discriminatie van de eerder genoemde groep.


 


In het nummer 2358 van de Catechismus van de Katholieke Kerk lezen wij: “Bij een niet gering aantal mannen en vrouwen is de homoseksuele neiging diepgeworteld. Deze objectief ongeordende neiging betekent voor de meesten van hen een beproeving. Men moet deze mensen met respect, begrip en fijngevoeligheid behandelen. Men moet iedere vorm van onrechtmatige discriminatie vermijden. Ook deze mensen zijn geroepen om in hun leven de wil van God te volbrengen en  - als zij christen zijn – de problemen die zij als gevolg van hun instelling ondervinden, te verenigen met het kruisoffer van de Heer.”


 


Elke vorm van discriminatie moeten we vanuit ons christen zijn veroordelen. Enkele citaten uit de Bijbel komen dan spontaan in mijn gedachten. Al op de eerste bladzijden van de Bijbel lezen we: Elke mens is geschapen naar Gods Beeld en gelijkenis. En in het Nieuwe Testament lezen we toch duidelijk: Jezus is voor alle mensen, zonder onderscheid, op het Kruis gestorven. Daar heeft Hij de scheidingsmuren neergehaald. Jezus heeft aan Zijn leerlingen de duidelijke opdracht gegeven dat we van elkaar moeten houden zoals Hij van ons houdt: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ (Johannes 13,34-35) Welke onze afkomst ook is en welk geslacht wij ook hebben: in de ogen van Jezus Christus zijn we allemaal even waardevol. We kunnen dat zo mooi lezen in de brief aan de Galaten: “U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. (Galaten 3, 27-28)


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


ZEGENING KAPEL: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLLSC_20120513_001


KLOKKEN TOLLEMBEEK: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/25480