Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398621 .

Woord van de Pastoor

Roddelen

Enkele weken geleden zou in Nederland een meisje van 13 jaar zelfmoord hebben gepleegd omdat ze op een bangalijst stond. http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3232860/2012/03/29/Meisje-uit-Pijnacker-pleegt-zelfmoord-om-bangalijst.dhtml Net als veel anderen had ik daar nooit van gehoord maar nu stond ineens door dit verhaal het fenomeen bangalijst in de schijnwerpers. Het schijnt een nieuw fenomeen te zijn in Nederland en ook in Vlaanderen dat men in scholen bangalijsten opstelt. Banga is straattaal voor “hoer” of “slet”. In scholen worden dan door medeleerlingen – zowel door jongens als door meisjes - lijsten opgesteld van meisjes met wie je gemakkelijk seks kunt krijgen. Uit jaloezie, uit wraak, om te pesten of voor de grap zet men mensen op zo een lijst.  De lijsten worden via mobiele telefoons en internet verspreid. Ook wordt de vermelding soms vergezeld van foto’s en een omschrijving van de seksuele handelingen die een meisje zou verrichten en hoe gemakkelijk ze is. In veel gevallen zijn die slettenlijstjes fictief en hebben meisjes geen enkele aanleiding gegeven. Met afschuw wordt er door mensen gereageerd over dit soort lijsten en terecht. Men plaatst een medemens in zo een kwaad daglicht en er blijft van dit soort kwaadsprekerij en laster toch altijd iets bij andere mensen hangen, ook al is er totaal niets van waar. http://www.onzestem.eu/category/dossier-bangalijst/


 


Iedere weldenkende mens zal zeker vinden dat zo’n lijst maken en opstellen, al is het voor de grap, niet kan. Toch kunnen we soms door bepaalde woorden, verhalen en insinuaties medemensen brandmerken en in een kwaad daglicht plaatsen. Wanneer men mensen op bepaalde plaatsen of in bepaald gezelschap ziet, wordt er door sommige mensen al gemakkelijk gebabbeld en geroddeld. Voor je er zelf erg in hebt, ligt zoiets op straat en gaat zo een verhaal een eigen leven leiden. Ook daar mogen we als christenen eens bij stilstaan en op letten. Jezus zegt ons in het evangelie wat we moeten doen als we iets verkeerd zien bij een andere:  Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen”. (Matteus 18)  Spreek er de persoon dus zelf eerst op aan !  In de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2 lezen we: “Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij”. Het is zo gemakkelijk om mee te doen…


 


Een mooi verhaal blijf ik hierbij vinden wat ik ooit eens hoorde over de heilige Filippus Neri. Er kwam eens een vrouw bij hem biechten die bekend stond als een grote roddeltante die alle praatjes in het dorp verspreidde. Nu kreeg de vrouw een heel aparte penitentie, die uit twee delen zou bestaan. Als eerste deel van het boetewerk moest ze naar huis gaan, een kip halen, die onderweg pluimen en alle pluimen op de straat gooien. Toen de vrouw terug kwam, kreeg ze het tweede deel van haar boetewerk. Ze moest nu alle pluimen die ze had laten vallen een voor een oprapen. De vrouw zei dat zoiets onmogelijk was want de wind die had die pluimen in alle richtingen verstrooid. Op dat bezwaar had de heilige Filippus Neri juist gewacht. Hij antwoordde haar: “Ziet ge, zoals het onmogelijk is pluimen bijeen te rapen die door de wind verstrooid zijn, zo is het onmogelijk roddel en laster in te trekken eens ze verteld zijn”.


 


Gods zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


OMMEGANG GALMAARDEN: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/24715