Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 308742 .

Woord van de Pastoor

Nonkel Pater

Iedere dinsdagavond is er – al enkele weken – op Canvas een uitzending over “Nonkel Pater”. http://video.canvas.be/vanaf-1402-nonkel-pater-trailer Men laat daar een aantal oude missionarissen – allemaal tachtigers en negentigers – aan het woord die vertellen over hun avonturen. Ze hadden allemaal iets gemeenschappelijk: als jonge kerels zijn ze naar Afrika of Azië gegaan om als missionaris te gaan werken. Ze wisten eigenlijk niet waaraan ze begonnen want de meesten van hen hadden nooit een mens met een zwarte of gele huidskleur gezien. Ze konden zich eigenlijk niets voorstellen van de plaatsen waar ze uiteindelijk zouden gaan werken behalve van verhalen en de schaarse foto’s die er in die tijd waren. Maar bij de meesten speelde de missiegedachte, de gedachte om het geloof in Jezus Christus en de bevrijdende boodschap van het evangelie uit te dragen naar de uithoeken van de wereld. Een groot idealisme leefde bij die jonge mannen. Ze lieten letterlijk alles achter voor de Heer en het evangelie. Ontroerend was het voor mij te horen hoe ze vertelden dat ze vader en moeder een laatste kus gaven met de gedachte dat ze hen wellicht nooit meer zouden terug zien. Er zijn tijden geweest dat men wist dat men in die vreemde streken maar een paar jaar zou overleven, blootgesteld als men was aan allerlei vreemde ziekten waar de mensen van nu tegen ingeënt worden. Maar ze gingen vanuit de zekerheid: “Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden”.(Marcus 16,16)


 


Die mannen van toen kenden het evangelie waar de Heer tot zijn apostelen zegt: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matteüs 28, 19-20)


En die mannen wisten ook wat de Heer tot Petrus had gezegd toen die Hem vroeg wat ze zouden terugkrijgen als ze alles voor Hem achterlieten. Toen zei de Heer: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.” (Marcus 10, 28-30)  Die woorden moeten aan die jonge missionarissen van toen sterkte en kracht hebben gegeven en ze hebben het ook ervaren. Hun missiewerk heeft daar levende kerkgemeenschappen laten ontstaan.


 


Missionaris zijn is niet iets van oude mannen en gaat ook niet over iets van zestig jaar geleden. Elke christen moet een missionaris zijn. Door ons doopsel en ons vormsel zijn we geroepen en gezonden om het goede nieuws van het evangelie waar we zelf uit leven, bekend te maken. Elke christen moet op de plaats waar hij leeft getuigen van zijn band met Jezus Christus. Geloven in Jezus Christus geeft je vriendschap met God, vergeving van zonden, eeuwig leven. Welke mens wil dat niet ? Het moet ons wel eens verteld worden. Niemand van ons is als gelovige geboren. Anderen hebben ons laten dopen, anderen hebben ons verteld over wat Jezus Christus ons te bieden heeft en we zijn er vroeg of laat op ingegaan. Wie was voor ons die “Nonkel Pater” die ons eens de rijkdom van Jezus Christus en het evangelie heeft laten zien ? Voor wie ben ik “Nonkel Pater” ? Elke gedoopte man en vrouw, gehuwd of ongehuwd, leek, religieuze of priester is geroepen om anderen bij Hem te brengen. Elk op onze plek zijn we geroepen om “Nonkel Pater” te zijn !


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne


www.priesterpenne.be


 


EVEN SAMEN BIDDEN


Kort nieuw youtubefilmpje met Vlaamse Onze Vader en Weesgegroet, opgenomen in de kerk van Bever: http://www.youtube.com/watch?v=InkotC7UZME&feature=channel


 


CATECHESEAVOND OVER HET DOOPSEL


http://www.priesterpenne.be/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=655