Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 308742 .

Woord van de Pastoor

Koffie v??r de dood

Aankondigingen van een overlijden en een uitvaart zijn meestal nogal standaard: een gedichtje bovenaan, de persoonsgegevens, de namen van familieleden en de datum en de plaats waar de uitvaart plaats vindt. Nu zijn er tijdens de afgelopen maanden in de Vlaamse kranten enkele aparte rouwberichten verschenen. Rouwberichten die opgesteld waren door de overledenen zelf en waarin de overledenen aangeven dat ze er niet zitten op te wachten dat er mensen naar de uitvaart komen die anders ook niet op bezoek kwamen. Zo verscheen eind december  in de krant “Het Nieuwsblad” het rouwbericht van de 101-jarige Nini Raeyen waarin stond: “Zoals ze zelf wou, zal er géén koffietafel zijn, noch rouwbrieven of prentjes. Diegene die koffie wenste, hebben volgens Nini tijd genoeg gehad om die samen met haar te drinken.” http://www.hetnieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GK73KAC8K


 


Enkele maanden geleden, in oktober stond het eerste soortgelijk rouwbericht in de krant, die advertentie van Mariëtte Lumbeeck, werd de trendzetter en een internethit. http://www.hetnieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GIS3IM4VD


Naar aanleiding van deze in het oog springende rouwadvertentie ging de media de familie ondervragen. In een artikel verduidelijkte de dochter van de overledene waarom haar moeder het zo gewild had:  'Er kwam minder volk bij haar over de vloer dan ze eigenlijk wilde. De mensen die niets meer van zich lieten horen, wilde ze dus ook niet op haar begrafenis. Ze zag ook wel de dubbele bodem in het bericht, ze zag er de humor van in. Mijn moeder was helemaal niet bitter, ze zei gewoon waar het op stond. Ze was trouwens een vrolijke vrouw die graag lachte.'


 


Ik denk dat veel oudere mensen die ervaring hebben. Het is ook iets wat ik beluister wanneer ik oudere parochianen bezoek. In de afgelopen maanden heb ik de meeste parochianen van negentig jaar en ouder bezocht. De meesten zijn wel blij dat ze zo oud mochten worden maar er zitten ook nadelen aan: de meeste leeftijdsgenoten zijn weg, je kunt met bijna niemand meer jeugdherinneringen ophalen en de meeste mensen die ze zien zijn minstens 20 jaar jonger, sommigen maken het mee dat in het eigen gezin kinderen en schoonkinderen in de dood voorgaan. Het is voor ons, jongeren, bijna niet te bevatten dat iedereen die ouder is, overleden is en dat je geen leeftijdsgenoten meer ziet. Verhalen en herinneringen uit je jeugd ophalen laat de rest van de wereld naar jou kijken alsof je sprookjes aan het vertellen bent want niemand heeft het ook nog meegemaakt.


 


Die aparte rouwadvertenties mogen ons eens bevragen welke aandacht ik heb voor de oudere mensen in mijn omgeving. Vanuit het evangelie roept de Heer ons op aandacht te hebben voor hen die de lasten van de dag gedragen hebben. In Matteüs 25,36 zegt de Heer: “Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”. We kunnen de Heer vinden in die hoogbejaarde medemens in mijn familie of in mijn buurt. Soms sta ik er van te kijken hoeveel mensen er in sommige begrafenissen zijn, terwijl ik ook wist hoe weinig mensen die oude mens nog bezochten. Ga er ook eens vóór ze stervend zijn of vóór de begrafenis naartoe. Ga eens koffie drinken voor iemand dood is…


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be