Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398619 .

Woord van de Pastoor

David en 2012

Op een zaterdagavond ging ik onlangs met een parochiaan uit Bever naar de premiere van de monoloog “David tegendraads”. Het brengt de figuur van koning David weer eens onder de aandacht. Alle aanwezigen genoten er zichtbaar van. Het is een aanrader voor elke parochie of dekenaat om eens zo een avond te organiseren en met die monoloog een stukje van het Oude Testament meer te laten leven bij de gelovigen: http://www.davidevocatie.be/


 


Twee dingen uit het leven van die grote koning David wil ik even naar voren halen, dingen die mij bijgebleven zijn en die een wens mogen zijn voor het nieuwe jaar. Op een bepaald moment heeft koning David een grote fout begaan in zijn leven: hij is verliefd geworden op Batseba, de vrouw van Uria. Batseba raakt zwanger van David en uiteindelijk laat koning David Uria sneuvelen. David denkt dat niemand er achter zal komen maar God zendt de profeet Nathan naar de koning die hem een zaak komt voorleggen en precies dat verhaal vind ik zelf heel mooi: “Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen, de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot; hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor.’ David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Natan: ‘Zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen.’ Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u!” Ik blijf het een prachtig verhaal vinden. Niet alleen vanwege het verhaal maar ook omdat het aangeeft dat we voor God niets moeten verbergen, voor Hem kunnen we geen verstoppertje spelen. Hij kent ons zoals we zijn. Het is niet iets om bang voor te zijn maar het mag ons echt laten leven in Zijn Aanwezigheid. In ons gebed hoeven we nooit een masker op te zetten.


 


Een aantal psalmen worden op naam van David gezet. Psalmen, die oude gebeden. We zouden die psalmen wat meer mogen ontdekken en meer mogen bidden. Wanneer ik de psalmen bid in mijn brevier, dan is het voor mij ook een mooie gedachte: Jezus heeft deze psalmen ook gebeden. Een mooie psalm die bij die monoloog ook werd gebeden is psalm 23. Wat in die psalm staat wens ik elke gelovige als zekerheid toe in het nieuwe jaar: “De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.”


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be