Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309041 .

Woord van de Pastoor

Dood doet lezen

Toen ik onlangs in de auto zat, hoorde ik het programma Joos op de Vlaamse Radio 1. De hele maand oktober loopt er een zoektocht onder de naam “Dood doet lezen”. http://www.radio1.be/programmas/joos/dood-doet-lezen  De zoektocht gaat over het volgende. Schrijvers zijn moordenaars op papier, dooddoeners van hun personages. De dood is naast de liefde een van de weinige thema’s in de literatuur die er echt toe doen. In romans wordt er dan ook gestorven bij het leven. Het programma Joos gaat dan ook in oktober op zoek naar de meest beklijvende sterfscene uit de wereldliteratuur. Op 1 november – Allerheiligen – zit Joos dan live op de boekenbeurs en wordt het verdict bekend gemaakt. Misschien ook iets voor u om te reageren ?


 


Er zijn ondertussen heel wat reacties op de website gekomen van mensen die schrijven wat zij de meest indrukwekkende sterfscene uit de wereldliteratuur vinden. Opvallend is dat er op het moment dat ik dit artikel schreef, slechts één naar Jezus verwees. Dat is voor mij de meest beklijvende sterfscene omdat door die dood en de verrijzenis die er op volgde wij nu nog echt kunnen leven, leven over de grens van dit leven. Dit sterven heeft alles goed gemaakt wat verloren ging, dit sterven gaf de mens vriendschap met God, vergeving van zonden en Eeuwig Leven. Geloven dat Hij dat voor mij persoonlijk deed is de reden om het de meest indrukwekkende sterfscene uit de wereldliteratuur te vinden maar ook uit de geschiedenis. Mochten er mensen zijn die er nog zo over denken, schrijf dat dan ook op bovenstaande link !


 


Niet alleen de daad op zich maar ook de woorden die daar bij dat sterven van Jezus werden gesproken zijn voor mij zeer indrukwekkend. De evangelisten hebben 7 korte zinnen van de stervende Jezus opgeschreven waarin de grootheid van Zijn sterven nog eens tot uiting komt.


Mattheus en Marcus zeggen ons dat Jezus op het kruis een zin bad uit Psalm 22: “Eloï, Eloï, lama sabachtani”, “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten”. Lucas vertelt ons dat Jezus voor zijn moordenaars bidt met de woorden: “Vader, vergeef hun want zij weten niet wat zij doen”; Lucas vertelt ons ook dat Hij tot een misdadiger die met Hem gekruisigd werd en die zijn geloof in Jezus belijdt, sprak: “Ik verzeker u, vandaag nog zult gij met Mij in het paradijs zijn” en Lucas vertelt ons ook dat de stervende Jezus een zin uit Psalm 31 bidt: “Vader, in Uw Handen beveel Ik Mijn geest”. Johannes vertelt ons dat de stervende Jezus Zijn moeder gaf als moeder van alle gelovigen: “Vrouw, ziedaar uw zoon”, “Zoon, ziedaar uw moeder”; dat Jezus dorst had, “Ik heb dorst” en dat Hij de geest gaf met de woorden die uitdrukken dat het doel is bereikt en de schuld is betaald: “Het is volbracht”.


 


In de loop der jaren heb ik als priester een groot aantal mensen zien sterven. Ook was ik bij enkele familieleden toen ze overleden zijn. Dankzij het sterven en verrijzen van Jezus eindigde hun leven niet in het donkere gat van de dood maar was er voor allen die in Hem geloven Eeuwig Leven. En daarom is het sterven van Jezus, zoals het tot ons komt in de Bijbel, voor mij de meest beklijvende sterfscene uit de wereldliteratuur.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be