Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309041 .

Woord van de Pastoor

Sint-Leonardus in Tollembeek

In Tollembeek gaan we binnenkort weer het feest vieren van Sint-Leonardus. Al eeuwenlang staat in Tollembeek de Sint-Leonarduskapel http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/39121 waar vele mensen uit de streek naartoe komen om er te bidden en de voorspraak van de heilige Leonardus te vragen bij de Heer.


Er zijn in onze Rooms-Katholieke Kerk vele heiligen, mensen van wie de Kerk gelooft dat ze – nu ze gestorven zijn – dicht bij de Heer wonen en wiens leven een getuigenis was van echt Christus navolgen. In vele levens van die heiligen heb ik me wel eens verdiept maar wie de heilige Leonardus was op wiens voorspraak zovele mensen van Tollembeek en omstreken vertrouwen, dat wist ik niet. Daarom ben ik maar eens gaan snuisteren in de boeken.


 


Ziehier wat ik vond: Historisch gesproken weten we alleen dat Leonardus in het zuiden van Frankrijk een kluizenaarscel bewoond moet hebben. Het is zelfs onduidelijk of hij er ook abt was. Maar de legende weet veel meer over hem te vertellen. Hij was ridder aan het hof van koning Clovis. Via bisschop Remigius van Reims († 553; feest 1 oktober) maakte hij kennis met de christelijke godsdienst. Hij was zo onder de indruk dat hij besloot voortaan in dienst van Christus te treden.  Hij begon het evangelie overal te verkondigen. Daarbij gebeurden vele wonderen. Vandaar dat hij - althans volgens het verhaal - tot bisschop werd gewijd. Maar hij wilde niet een bisschop zijn met een paleis en rijke kleding. Hij trok zich dus terug in een kloostertje te Orléans en vervolgens ging hij wonen in de bossen rond Limoges. Velen kwamen daar zijn raad vragen. Sommige van de mensen die hem kwamen opzoeken, wilden niet meer weg. Zij bouwden een eenvoudig hutje bij hem in de buurt. Zo ontstond een soort van kloostergemeenschap. Hij zou als abt de leiding gehad hebben. Hij hielp de boeren in de omtrek, vooral bij veeziekten, en zelfs aanstaande moeders bij een zware bevalling. Hij had een speciale voorliefde voor de gevangenen. Door zijn tussenkomst zijn er heel wat in vrijheid gesteld. Hij liet ze daarna niet aan hun lot over, maar liet ze meehelpen bij de ontginning en bebouwing van nieuwe stukken land.


 


Dat leven van die heilige Leonardus die zolang geleden leefde, is ook actueel voor ons. Veel mensen zijn in onze tijd zoekende, zoekend naar antwoorden op de grote vragen van het leven. We mogen bidden om de voorspraak van de heilige Leonardus voor onze zoekende familieleden, vrienden en medeparochianen dat ze, net als hij, het antwoord op al hun vragen bij Jezus Christus mogen vinden en zo gelukkige mensen worden. Zoals Leonardus, na zijn ontdekking van wat Jezus Christus hem te bieden had ging getuigen, zo mogen wij zijn voorspraak vragen dat ook wij op een goede manier kunnen getuigen van ons christen-zijn en zo velen bij Hem brengen en wonderen laten gebeuren. Zoals Leonardus vanuit zijn band met Jezus Christus de handen uit de mouwen heeft gestoken en mensen nabij is geweest, zo mogen wij de nood om ons heen ook zien. Zoals Leonardus oog had voor gevangenen, zo mogen wij oog hebben voor elke mens om ons heen die op een of andere manier gevangen zit in problemen, in ziekte, in fouten van het leven, in rouw.


 


Sint Leonardus, een man van eeuwen geleden, zijn leven heeft ons ook vandaag nog veel te vertellen; zijn voorspraak: daarop mogen wij vertrouwen. Iedereen is welkom in de Heilige Mis ter ere van de Heilige Leonardus op dinsdag 8 november om 19 uur in de Sint-Leonarduskapel, Leonardusstraat te Tollembeek.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


IN KRANT MET ZIEKENZORG: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=AR3GVKBT


EDITIEPAJOT OVER BIDKAPEL: http://www.editiepajot.com/regios/6/articles/21363


 


ACTIVITEIT VOOR DE KINDEREN: http://www.rkactiviteiten.nl/?id=21780