Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 376085 .

Woord van de Pastoor

Rafa?l en de engelen

RAFAEL EN DE ENGELEN


 


Op 29 september was ik uitgenodigd voor het feest van de aartsengel Rafaël in het gelijknamige rusthuis Sint-Rafaël in Liedekerke. Centraal in de viering stond dus het verhaal rond de engel Rafaël zoals dat tot ons komt vanuit de Bijbel.


 


Toen ik de afgelopen dagen daarover met mensen sprak, valt het me op dat maar weinigen iets kunnen vertellen over de engel Rafaël, het is een verhaal wat eigenlijk onbekend is.  De andere aartsengelen kent men beter. Gabriël kent men van de boodschap aan Maria dat ze de Moeder van de Zoon van God zou worden en van de boodschap aan Zacharias over de geboorte van Johannes de Doper. Michaël is bekend als de engel tegen het kwaad, de Bijbel stelt hem voor als de aanvoerder van de engelen die Lucifer, de leider van de opstandige engelen wist te verslaan. Je moet maar eens aan familie en bekenden vragen of ze iets kunnen vertellen over de aartsengel Rafaël. Die vraag mag ons uitnodigen om het bijbelse boek Tobit te gaan lezen, een prachtig verhaal: http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=59047,59047


In dat boek begeleidt de aartsengel Rafaël de jonge Tobias op zijn weg van Nineve naar Ekbatana. Hij helpt hem bij het vangen van een gevaarlijke vis. Daarnaast bevrijdt hij het meisje Sara van een boze geest. De jonge Tobias wist op aanwijzen van zijn reisgenoot Rafaël zijn oude vader van zijn blindheid te genezen. Aan het einde van het verhaal maakt Tobias’ reisgezel zich bekend als Rafaël, een van de zeven engelen die voor de heerlijkheid Gods staan. Daar dragen zij de gebeden van de heiligen op tot voor Gods Troon.


 


Tijdens die Mis in Liedekerke ontving de pastorale werkster van het rusthuis haar zendingsbrief van de bisschop. Er werd een mooie link gelegd tussen het feest van de engel Rafaël, die zich op het einde van zijn opdracht toch bekend maakte als een engel en de zending van deze gedoopte vrouw ten dienste van de zieken en bejaarden in dat rusthuis. Eigenlijk is het de taak van elke gedoopte en gevormde om Gods Liefde uit te stralen in het leven van alledag naar de mensen op onze levensweg. Elk op onze eigen manier zijn we getuigen dat we door God bemind zijn en dat de Hemel met ons leven bezig is.


 


Bij dit verhaal wil ik nog eens opmerken dat het me opvalt hoe het geloof in de engelen de laatste jaren terug is. Niet alleen zie ik op veel plaatsen beeldjes van engeltjes staan maar men spreekt ook over het geloof in de bescherming van de engelen. Enkele jaren geleden werd het geloof in een engelbewaarder/bewaarengel afgedaan als sprookje maar bij veel mensen is die overtuiging sterk terug. Het is ook de leer van onze Kerk: “Vanaf het begin tot de dood is het menselijk leven omringd door bescherming en voorspraak van de engelen. Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als een behoeder en herder naar het leven te leiden” (Katechismus nr. 336). Dat geloof is geen verzinsel van vrome mensen maar wordt in de Bijbel gefundeerd waar Jezus zegt: “Hoedt er u voor één van deze kleinen te minachten want Ik zeg u: ze hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de Hemel is.” (Mat. 18,10)


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


IN DE PERS


De inzegening van de nieuwe bidkapel: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLLSC_20111008_002


Aankondiging van de bidkapel: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLLSC_20111003_002


Over de bouw van de nieuwe kerk: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/21298


Nog over de bidkapel: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/21238