Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304318 .

Woord van de Pastoor

Kaartlegster

KAARTLEGSTER


 


Op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming moest ik ’s morgens voor de Mis even een programma programmeren wat ik wilde opnemen. Toen ik de televisie aanzette, kreeg ik een kaartlegster te zien. Mensen konden naar haar bellen. Toevallig belde er een vrouw van 67 om te vragen hoe het met de liefde was tussen haar en haar vriend. De kaartlegster nam haar relatiekaarten erbij en er werd een uitgebreid advies gegeven over de liefde tussen die twee mensen. Na het gesprek werd er nog even gezegd dat er ook een mogelijkheid was om te  sms-en als je iets over de toekomst wilde weten. Je hoefde gewoon “werk”, “kind”, “relatie”, “geld” of “toekomst” te sms-en en je kreeg een berichtje terug, kostprijs 1 euro. Onderaan het televisietoestel verscheen een tekst met de boodschap dat je ook kon bellen naar een numeroloog, een kaartlegster, een psycholoog, een life-coach, een tarologe of een medium, allemaal aan 1,75 euro per minuut. Als je boven de 18 was, geen vragen stelde over gezondheid of rechtszaken dan kon je 24 uur op 24 uur bellen.


 


Ik moest denken aan een uitspraak die ik een tijd geleden hoorde: Waar het geloof verdwijnt, zal het bijgeloof welig tieren.


 


De Bijbel is er heel duidelijk over. In Deuteronomium 18, 10-12 lezen wij: “Het mag bij u niet voorkomen dat iemand zijn zoon of dochter door het vuur laat gaan, zich inlaat met waarzeggerij, met geestenbezwering, voorspellingen of toverij, zich met bezweringen inlaat, geesten en orakels ondervraagt of doden oproept. Want van iedereen die dergelijke dingen doet heeft de Heer uw God een afschuw”. Ook in Jeremia 29, 8 lezen wij: “Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: Laat u niet misleiden door de profeten en waarzeggers die er onder u zijn. Luister niet naar hun dromen.”


 


Mensen vragen mij wel eens hoe de Kerk er nu over denkt. Er zijn toch ook heiligen die toekomstvoorspellingen hebben gedaan ? De Catechismus van de Katholieke Kerk is daar duidelijk in. In nummer 2115 lezen wij: “God kan de toekomst aan zijn profeten of aan andere heiligen openbaren. De juiste christelijke houding tegenover de toekomst houdt niettemin in dat men volledig vertrouwt op de goddelijke voorzienigheid en elke ongezonde nieuwsgierigheid laat varen. Onvoorzichtigheid kan in dit opzicht een gebrek aan verantwoordelijkheidszin betekenen.”


 


Zaken zoals wat daar op de televisie te zien was, verwerpt de Kerk. In nummer 2116 van dezelfde Catechismus is de Kerk duidelijk: “Men moet alle vormen van waarzeggerij verwerpen: een beroep doen op de Satan of op demonen. Het oproepen van geesten van overledenen of andere praktijken, waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat zij de toekomst ontsluieren. Het raadplegen van horoscopen, de astrologie, het handlezen, het verklaren van voortekens en van aanwijzingen van het lot, de fenomenen van helderziendheid, het gebruiken van mediums verraden alle het verlangen, macht te krijgen over de tijd, de geschiedenis en uiteindelijk over de mensen en eveneens een verlangen verborgen machten voor zich te winnen. Dit alles is in strijd met de eerbied en het respect, vermengd met liefdevolle vrees die wij aan God alleen verschuldigd zijn.”


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


KOM ZONDAG NAAR SCHERPENHEUVEL !


Op zondag 28 augustus om 16 uur draagt Mgr. Leonard de Mis op voor de jonge gezinnen, zie www.vierhetleven.be  Kom zondag ook naar Scherpenheuvel !


 


EERSTE COMMUNIE IN AUGUSTUS


De pers gaf goede aandacht aan een vorig wekelijks woord: http://www.editiepajot.com/regios/8/articles/20351