Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304531 .

Woord van de Pastoor

Bij de dood van een Habsburger

Deze zomer is op 98 jarige leeftijd Otto van Habsburg gestorven, de laatste Oostenrijkse kroonprins, de zoon van de laatste keizer Karel. In kranten, op televisie en op internet kun je prachtige beelden zien van de uitvaartmissen om deze gestorvene. Bij deze uitvaart kwam ook het aparte begrafenisritueel weer naar boven. Op Youtube staat dit mooi uitgebeeld: http://www.youtube.com/watch?v=yF6ZasLNHX8&feature=related  en http://www.youtube.com/watch?v=9-BBgc_uBZQ&feature=related


Bij dat filmpje en dat ritueel wil ik even stilstaan.


 


De Oostenrijkse Habsburgers worden begraven in de Kapucijner Grafkelder, aan de Neue Markt in Wenen. Het lichaam van de overledene wordt gebracht tot aan de dichte deur van de grafkelder. Er wordt door de ceremoniemeester op de gesloten deur geklopt en de pater achter de poort vraagt: “Wie verlangt binnen te treden  ?”. De ceremoniemeester zegt dan: “Otto van Oostenrijk” en voegt daar aan toe al de titels die de overledene heeft: “Koninklijke prins, groothertog, hertog, graaf, heer van” en een opsomming van heel wat landen en streken. De pater antwoordt dan: “Wij kennen hem niet” en de deur blijft gesloten. Een tweede keer wordt op de gesloten deur geklopt en de pater achter de deur vraagt opnieuw: “Wie verlangt binnen te treden ?”. De ceremoniemeester noemt dan “ Doctor Otto Van Habsburg” met daarbij al de dingen waar hij president van was en met alle titels die hij in Kerk en wereld mocht dragen . En opnieuw antwoordt de pater: “Wij kennen hem niet” en de poort blijft nog steeds gesloten. Een derde maal klopt de ceremoniemeester aan de gesloten poort en opnieuw vraagt de pater: “Wie verlangt binnen te treden ?”. Nu antwoordt de ceremoniemeester: “Otto, een sterfelijke en zondige mens”. En nu zegt de pater dat hij er in mag komen, men opent de poort en de overledene wordt de grafkelder binnengebracht.


 


Dat ritueel laat ons er bij stilstaan dat er een moment komt waarbij onze titels, onze afkomst en alles wat we eens aan macht en roem hebben verzameld aan het einde van ons leven geen betekenis meer zal hebben. Niemand van ons kan geld of aandelen of enig bezit meenemen. Soms zie ik mensen zich in allerlei bochten wringen om zoveel mogelijk geld binnen te halen en hoe ze over andere mensen heenlopen om titels en onderscheidingen binnen te halen, dan denk ik wel eens: wat betekent dat voor de Eeuwigheid ? Bij de dood moet je alles achterlaten. Net zo min als die Habsburgers in die grafkelder komen met al hun titels, zal de Heer ons vragen naar titels maar hoe we Hem en onze medemensen een plaats hebben gegeven, hoe we ons groot hebben gemaakt in Zijn ogen. Hoe mooi klinkt dan ook het woord van de apostel Paulus in tweede brief aan de Korintiërs 5,9-10: “Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.”


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE OVER DE PRESENTATIEVIERING IN TOLLEMBEEK


Op Youtube staat een filmpje met enkele beelden van de presentatieviering in Tollembeek: http://www.youtube.com/watch?v=Gdyfqb0J7C0&feature=youtu.be


 


AFSCHEID GILDEKAPELAAN LUYKSGESTEL


Een selectie van de foto’s van de afscheidsmis in Luyksgestel op de website van het Gilde: http://www.st-martinusgilde.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=25