Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304528 .

Woord van de Pastoor

Bernardus en vurigheid

Toen ik op maandag 1 augustus in de kerk van Tollembeek voor de eerste keer de H.Mis opdroeg, viel me vooraan het beeld van de heilige Bernardus op. In een van mijn vorige parochies, Bergeijk-’t Loo, is er ook een eeuwenoude devotie tot de heilige Bernardus. Na de Mis vertelde ik het aan een van de kerkgangers en zij vertelde mij dat vroeger de boeren kwamen bidden op voorspraak van de Heilige Bernardus voor hun dieren. Zo was het ook in Bergeijk, ook daar kwam men de voorspraak inroepen van Bernardus wanneer er zorgen waren om het vee. 


Over het leven van de heilige Bernardus is veel te zeggen. Hij was een abt, de grote hervormer van de Cistercienzers en hij heeft enkele mooie dingen over Maria geschreven. Elk jaar viert de Kerk hem op 20 augustus.Een bijzonder iets wil ik toch even naar voren halen. Bernardus was een man die anderen wist te begeesteren en warm te maken voor de dingen waar hij voor stond. Dat begon al heel vroeg.  Na zijn school gaat hij naar het klooster en wil monnik worden. Maar hij gaat niet alleen. Als jongeman gaat hij samen met 5 familieleden en dertig vrienden naar het klooster. Dat is iets waar elke bisschop en elke kloosteroverste vandaag de dag van droomt: dat er ineens 35 jongeren voor de klooster- of seminariedeur zouden staan om in te treden. Twee broers van Bernardus waren er aanvankelijk niet bij maar die zouden later nog volgen. Zijn hele leven lang wist hij mensen, vanuit zijn sterke band met Jezus Christus, enthousiast te maken om echt te kiezen in hun leven en er ook helemaal voor te gaan.Dat beeld in de kerk en het verhaal van de vurige Bernardus mag elk van ons ook eens bevragen hoe sterk ons geloof ons maakt en hoe wij dat vuur doorgeven ? Onze band met Jezus Christus geeft ons vriendschap met God, vergeving van zonden en eeuwig Leven. Als je dat beseft, dan word je wel enthousiast en dat maakt je sterk als mens: je staat er nooit alleen voor want er is Iemand die je heeft gewild en je nooit in de steek laat; geen enkele gebeurtenis in het leven pint je vast, er is altijd een nieuw begin; ziekte en dood hebben nooit het laatste woord en zijn niet de ondergang van alles. Dat is de kern van ons christelijk geloof en met die zekerheden leven, dat maakt sterk. Iemand als Bernardus heeft dat heel duidelijk laten zien. Die dingen niet voor zichzelf houden maar doorgeven en andere mensen laten delen in dat geluk, ook dat is onze opdracht. Wat betekent mijn geloof voor mijn concrete leven ? Heb ik het er wel eens over met de mensen om me heen: met mijn partner, mijn gezin, mijn familie en dierbaren ? Moest Bernardus het allemaal voor zichzelf hebben gehouden, er waren geen grote dingen ontstaan. Zijn getuigenis en zijn vurigheid hebben voor een hele beweging gezorgd. Zijn beeld en zijn verhaal nodigen ons uit iets te doen met het vuur van ons geloof.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be

PRESENTATIEVIERINGEN IN BEVER EN TOLLEMBEEK

Ondertussen ben ik verhuisd naar Galmaarden, zie: http://www.hetnieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=B63DH7CB&postcode=1570

U
bent welkom in de presentatieviering in de Sint-Martinuskerk in Bever op zaterdag 6 augustus om 19 uur, gevolgd door de receptie en in de Sint-Martinuskerk te Tollembeek op zondag 7 augustus om 9.15 uur, gevolgd door de receptie.