Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297954 .

Woord van de Pastoor

Sacramentsprocessie

Elk jaar is er in Luyksgestel een Sacramentsprocessie. Het is een van de dingen waar Luyksgestel trots op kan zijn. Hier ziet u de fotoreportage van vorig jaar: https://picasaweb.google.com/hajvlent3/Sacramentsprocessie2010?feat=email#
Daags voor de processie maken vele mensen het dorp processieklaar: honderden paaltjes worden langs de straten neergezet waar de ochtend van de processie honderden vlaggetjes op worden gezet; uit de kerktoren hangen vlaggen naar de pastorie en naar andere vlaggenmasten. Parochianen zorgen dat hun tuintjes er goed uit zien. Op de meeste plaatsen zijn in de loop der jaren de sacramentsprocessies verdwenen, Luyksgestel bewaart deze eeuwenoude traditie met glans. Aanstaande zondag, op zondag 19 juni door omstandigheden een week vervroegd trekt na de Mis de processie door het dorp.

Het is goed om er bij deze gelegenheid nog eens bij stil te staan wat voor ons een Sacramentsprocessie is.

Om iets van een Sacramentsprocessie te begrijpen, moeten we iets vertellen over de Eucharistie. Bij de consecratie in de Mis worden brood en wijn het Lichaam en het Bloed van de Heer. Onder de gedaante van brood en wijn komt de Heer tot ons. Na de consecratie zien we nog wel brood en wijn maar het is de Heer Zelf, werkelijk onder ons aanwezig. De geconsacreerde Hosties worden genuttigd, zo komt de Heer tot ons. De Hosties die niet genuttigd worden, worden bewaard in het Tabernakel. Op momenten dat er geen Eucharistie is, kunnen we aanbidding doen, bij het Tabernakel bidden en weten dat de Heer er onder de gedaante van het Brood aanwezig is. Bij een Sacramentsprocessie plaatsen we een grote Hostie in een monstrans, een gouden hostiehouder en gaan we door onze straten. Eigenlijk kunnen we zeggen dat we met de Heer op stap gaan. Biddend vergezellen we Hem en we vertrouwen aan de Heer ons dorp, de mensen van onze straten, toe. Bijna op het einde van de processie, in het park van de kapel, is een groot altaar gebouwd, waar het gilde een groet brengt namens ons allen en waar we bijzonder gezegend worden door de Heer in het Heilig Sacrament. Als gelovigen vertrouwen wij er ons hele leven op dat de Heer met ons meegaat, een Sacramentsprocessie is daar ook een getuigenis van buiten het kerkgebouw: wij gaan met Hem door ons dorp zoals we geloven dat Hij altijd met ons meegaat. Onze God waarin we geloven is geen God die ons aan ons lot overlaat maar een vergezellende God. God trekt al de dagen van ons leven met ons mee tot eens ons leven zal eindigen en we voor eeuwig bij Hem zullen thuiskomen en we Hem mogen zien zoals Hij is.

Sommigen zeggen wel eens: Is een Sacramentsprocessie nog wel van deze tijd, past dat wel nog in 2011, moet je in deze tijd nog wel zo over straat gaan lopen ? Sacramentsprocessie houden is getuigen naar elk die zich eenzaam en verlaten voelt, naar elk die twijfelt: Hij is er en Hij gaat met ons mee. Misschien is het door de verkeersdrukte en de kleine groep kerkbetrokkenen niet meer in elke plaats mogelijk om het hele dorp te doorkruisen met een Sacramentsprocessie maar zou het niet in iedere parochie mogelijk zijn om via een beperkt parcours een stukje getuigenis af te leggen ? Ik ben dankbaar dat het in Luyksgestel kan en hoop dat volgende zondag weer veel mensen de Heer zullen vergezellen op Zijn tocht door ons dorp.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.