Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297968 .

Woord van de Pastoor

Mobiele telefoon en Bijbel

Ik zag deze week de cijfers van het aantal mobiele telefoonaansluitingen in Nederland. Het zijn cijfers van 2009, dus we lopen achter maar het er waren toen 21 miljoen. Steeds meer mensen hebben meer dan één mobiele telefoon. Bijna iedereen heeft er een bij zich en die dingen zijn onmisbaar geworden. We willen altijd en overal onze mobiele telefoon beschikken en bereikbaar zijn. Mensen slaan in paniek als ze hem even niet vinden. Een bekende mailde mij een aparte vraag met ook zijn antwoord er bij. Ik wilde deze mooie vergelijking toch niet onthouden.

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel omgaan als met onze mobiele telefoons? Het zou betekenen dat we: onze Bijbel constant op zak zouden hebben; er meerdere malen per dag een blik in werpen; wanneer we hem vergeten, weer terug naar huis of kantoor gaan om hem te halen; hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden; hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven; hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid en om met hen te communiceren.

In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding. We hoeven ons geen zorgen te maken over het beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen onbeperkt bellen. Laten we er dan ook gebruik van maken!

De volgende 10 'alarmnummers' moeten we zeker in onze mobiele telefoon opslaan:
Als je verdrietig bent, Johannes 14: “Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?”
Als je nerveus bent, Psalm 51: “U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood, en ik zal juichen om uw gerechtigheid.”
Als je bezorgd bent, Matteüs 6, 34: “Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.”
Als je in gevaar bent, Psalm 91: “Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.”
Als God ver weg lijkt, Psalm 63: “Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast.”
Als je vertrouwen moet worden versterkt, Hebreeën 11, je leest er over het sterke geloof van zovelen uit de Bijbelse geschiedenis.
Als je alleen en doodsbang bent, Psalm 23: “De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets… Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.”
Als je hard en kritisch bent, 1 Korintiërs 13: “Als ik de liefde niet heb, ben ik niets.”
Als je het geheim van geluk wilt kennen, Kolossenzen 3,12-17: “Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.”
Als je verlangt naar vrede en rust, Matteüs 11,25-30: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.