Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304318 .

Woord van de Pastoor

Biechten vandaag

Af en toe vragen mensen mij: “Zijn er nu nog ooit mensen die biechten ?” Het is een vraag die laat zien dat dit sacrament in het leven van veel gelovigen geen plaats heeft. Ik merk zelf een groeiende biechtpraktijk. Er zijn een aantal biechten op de Eerste Vrijdag en af en toe voor en na de Mis in de biechtstoel of in de sacristie of op een andere plaats in de kerk. Vooral bij huisbezoeken of op de pastorie met een persoonlijk gesprek vragen steeds meer mensen om Gods vergeving te mogen ontvangen.

Er zijn mensen die beweren: “Ik hoef niet te biechten want ik regel het rechtstreeks met de Heer en heb daar geen priester voor nodig”. Nog anderen zeggen nooit iets verkeerd te doen en dan ook niet zouden weten wat ze moeten zeggen. Velen voelen wel aan dat men regelmatig tekort schiet naar God, de medemensen en zichzelf. Met oprecht berouw is er altijd vergeving mogelijk. De Heer gaf op Pasen aan Zijn apostelen de volmacht de zonden in Zijn Naam te vergeven: “Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.” (Johannes 20,23) Daarin delen hun opvolgers, de bisschoppen en hun priesters.

In de afgelopen week stond het Sacrament van de Biecht in de mediabelangstelling. http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/opmerkelijk/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/02_februari/09/opmerkelijk/biechten_op_de_iphone_of_ipad.xml Het bedrijf Little iApps ontwikkelde, in samenwerking met een bisschop, een app die helpt bij het gewetensonderzoek. Het programmaatje “Confession: A Roman Catholic App” is geen vervanging voor de biecht. Het biedt namelijk geen vergiffenis; dat blijft voorbehouden aan een geestelijke van vlees en bloed. Little iApps ziet de app vooral als een stimulans voor katholieken om de biechtvoorbereiding serieuzer aan te pakken. Daar wordt ook aan verdiend; de biechtapp kost € 1,59. Het registreert aan de hand van een reeks vragen waar men tekort schoot. De digitale biecht wordt in het toestel opgeslagen, beschermd door een wachtwoord. Bij de echte biecht dient de iPhone of iPad dan als een soort boodschappenbriefje. De ontwikkelaar vindt dat de digibiecht past bij de booschap van paus Benedictus XVI in januari. Hij zei toen 'dat jonge mensen moderne middelen voor sociale communicatie mogen leren gebruiken voor hun persoonlijke groei en om zich beter voor te bereiden om de samenleving te dienen.' Door heel wat media werd bericht dat men voortaan zou kunnen biechten via de iphone. Heel snel reageerde de woordvoerder van de Paus dat het programma “Biecht via iPhone” en andere nieuwe technologieën van dit genre, behulpzaam kunnen zijn om een gewetensonderzoek te doen maar zullen nooit de persoonlijke dialoog tussen biechteling en priester kunnen vervangen omdat er geen sacrament is. Pater Lombardi legde uit dat het essentieel is “goed te begrijpen dat het biechtsacrament noodzakelijk een persoonlijke dialoog vereist tussen de biechteling en de priester en de absolutie vanwege de aanwezige biechtvader. … Geen enkele toepassing van de informatica zou dit kunnen vervangen.” Men kan dus op geen enkele manier spreken van biechten via iPhone.

Deze belangstelling voor het Sacrament van Boete en Verzoening mag ons eens laten nadenken welke plaats dit sacrament in mijn geloofsleven heeft. Het is een rijkdom voor elk die het kent…

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.