Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309040 .

Woord van de Pastoor

Open winkels en zondag

Afgelopen week stond in het Eindhovens Dagblad dat de Bergeijkse winkeliers willen dat ze hun deuren het hele jaar door ook op zondag mogen openen. Je hoort voor- en tegenstanders. Waarom zou het niet kunnen want sommigen vervelen zich wel heel erg op zondag en dan zouden ze hun tijd kunnen doden met winkelen. Anderen zijn er dan weer fel op tegen, kan er dan geen dag van rust meer zijn ? Vooral zij die de winkels open moeten houden en dan elke zondag moeten gaan werken, zijn er flink op tegen. Het is zeker een ontwikkeling die moeilijk tegen te houden is. Toen vroeger in Nederland bijna iedereen christen was, was zoiets gemakkelijk te zeggen: zondag is rustdag want het is de dag van de Heer. In een multiculturele samenleving is dat moeilijk: voor moslims is de heilige dag de vrijdag, voor joden de zaterdag, voor ongelovigen is wellicht iedere dag even heilig. Toch denk ik dat we als christenen onze stem moeten laten horen en dat christenen ook in deze zaken wat principiëler mogen zijn. Moet alles dan voor het geld buigen ?

Wat is de betekenis van een wekelijkse heilige dag ? We lezen het in de Tien Geboden. Het derde gebod zegt ons: “Denk aan de sabbat: die moet heilig zijn voor u. Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten” (Exodus 20,8-10) De wekelijkse rustdag herinnert ons aan het scheppingsverhaal waarbij God in zes dagen alles heeft geschapen en de zevende dag rustte. De joden hebben hun heilige dag op zaterdag. De christenen op zondag, “de eerste dag van de week”, Jezus is op de eerste dag van de week uit de doden verrezen.

Er zijn wel eens mensen die me zeggen: “Vroeger moesten wij iedere zondag naar de Mis”. Ik antwoord daar dan altijd snel op: “Dat moet je nu nog”. Waar mensen het ooit zouden gehoord hebben, weet ik niet maar de zondagsplicht is nooit afgeschaft: rooms-katholieken worden op zaterdagavond of zondag in de Eucharistie verwacht. De Nieuwe Catechismus zegt het duidelijk: “De Eucharistie op zondag is de grondslag en de bezegeling van het hele christelijk leven. Daarom zijn de christenen verplicht om aan de eucharistie deel te nemen…Zij die willens en wetens deze verplichting verwaarlozen begaan een zware zonde”. (CKK 2181)

De zondag is niet alleen een dag voor extra aandacht voor onze band met de Heer van ons leven maar ook voor extra aandacht voor de band met onze medemensen en een dag van rust en ontspanning. De drukke bezigheden in de week kunnen ons zo in beslag nemen dat we er soms te weinig tijd voor hebben. Die ene heilige dag mag ervoor zorgen dat “allen kunnen genieten van voldoende rust en vrije tijd voor de verzorging van hun gezinsleven, van hun cultureel, maatschappelijk en godsdienstig leven”. De laatste zin in de Catechismus zegt dat “iedere christen moet vermijden om anderen lasten op te leggen die hen zouden verhinderen om de dag des Heren te onderhouden”. (CKK 2195) Inspanningen om winkels open te hebben zullen dus zeker niet van principiële christenen te verwachten zijn…

Hoe beleef ik mijn zondag en is de zondag ook voor mij een heilige dag, anders dan de andere dagen ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.