Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309038 .

Woord van de Pastoor

Herder

Enkele weken geleden mocht ik de uitvaart doen van de negentigjarige Jasz. Hij was de laatste schaapherder van Bergeijk. Bij het regelen van de uitvaart zag ik foto’s van weleer: de herder met de kudde. Alleen de oudste mensen van Bergeijk herinneren zich de beelden nog. Het sterven van deze parochiaan liet me even mijmeren over het beeld van de herder voor ons als gelovigen.

Herder, de herder met de schapen heeft in ons geloof altijd een belangrijke plaats gehad. Onlangs nog, met Kerstmis, hoorden we hoe een engel als eerste aan de herders het goede nieuws van de Geboorte van de Verlosser vertelde. Herders waren in die tijd rauw volk, niet erg geliefd door de andere mensen. Precies aan hen, minderen onder het volk, werd het eerst de Blijde Boodschap verkondigd.

In het Oude testament is het beeld van de herder een mooi beeld om over God te spreken. Een mooi gebed blijft Psalm 23 waarin we bidden: “De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets…Al moet ik door dalen van duisternis en dood, ik ben voor geen onheil bang want U bent bij mij…”

De oudste afbeelding van Jezus die we hebben is niet een tekening of een schilderij van Jezus aan het kruis of als de Verrezen Heer maar de oudste afbeelding van Jezus vinden wij in de catacomben in Rome waar Jezus staat afgebeeld als Herder die een schaap op zijn schouders draagt. In het evangelie zegt Jezus van zichzelf: “Ik ben de goede herder”. Daarmee spreekt Hij wat Hij voor ons wil zijn: zorg en aandacht, richting wijzen, leiding geven, trouw.

Een mooi stukje evangelie blijf ik vinden waar Jezus vraagt: “Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.””(Lucas 15,4-6) . Omdat we dikwijls nogal een romantisch beeld hebben van een lieve herder met zijn schaapjes zouden we snel geneigd zijn om “ja” te antwoorden op de vraag of een herder niet de hele kudde in de steek laat om het verloren diertje te gaan zoeken. Natuurlijk doet geen enkele weldenkende herder dat ! Je laat toch geen 99 dieren onbewaakt achter om een dier wat wellicht gestolen is of achtergebleven of opgepeuzeld door een wild dier te gaan zoeken. Geen enkele normale herder doet dat. In dat stukje evangelie wil de Heer elk van ons duidelijk maken dat Hij altijd op zoek blijft naar ons, wat onze wegen ook zijn. Hij schrijft ons nooit helemaal af en ziet ons hier in dit leven nooit als definitief verloren.

Bij het begin van dit nieuwe jaar mag dat het beeld van God zijn wat ik u toewens: zorgend, liefhebbend, altijd naar ons zoekend, gelukkig als we in gebed/sacramenten en naastenliefde dicht bij Hem zijn.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

WELKOM OP DE PASTORIE VAN LUYKSGESTEL
Bij gelegenheid van de 39ste verjaardag van pastoor Penne op vrijdag 14 januari 2011 is er open dag op de pastorie van Luyksgestel, Kerkstraat 96. Om 10 uur draagt de pastoor de Mis op in de kapel van Lucia (naast de pastorie). Daarna is iedereen de hele dag – ook ’s avonds – van harte welkom op de pastorie voor een kopje koffie/the