Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297954 .

Woord van de Pastoor

Wie is mijn Koning ?

Onlangs besprak het Nederlandse parlement de macht van de koningin. Brave en minder brave politici willen gaan sleutelen aan de rol van de koningin. Ze mag volgens heel wat van die politici wel lintjes doorknippen en het gezicht zijn van het land maar ze mag zich zeker niet te veel bemoeien met de gang van zaken. Met een mooi woord noemen we dat: ze willen een ceremonieel koningschap.

Uit dat gebeuren kunnen we ook gedachten halen voor ons christen-zijn. Jezus Christus wil onze koning zijn. We noemen ons christen, we horen bij Jezus Christus. Hij is onze leider, onze koning. Wat voor koningschap heeft Hij echt in ons leven ? Beperken we in ons gelovig leven zijn rol ook dikwijls niet zoals men dat in de politiek wil ? Wat Jezus zeker niet voor ons leven wil zijn is een ceremoniële koning. Het hele evangelie lezen we dat Hij mensen roept en zegt: “Kom en volg Mij” maar dat volgen van Hem is niet zomaar iets vrijblijvends. Hij wil degene zijn die mee het plan van ons leven tekent. Jezus bedankt zeker voor een koningsrol als Hij alleen even moet verschijnen op scharniermomenten van het leven. Jezus wil niet alleen even vernoemd worden wanneer we gedoopt worden, wanneer we communie of vormsel doen, trouwen en begraven worden. Jezus wil niet zomaar een sausje zijn over onze belangrijke gebeurtenissen en Jezus wil er zeker niet even bij zijn voor het lintje maar Hij wil een zorgende, een meegaande en richtingaangevende koning in ons leven zijn.

Sommige politici willen af van het regelmatige praatje tussen premier en koningin. Als je Jezus als koning in je leven wil, zal dat regelmatige praatje er toch wel echt bijhoren. “Gij moet altijd bidden”, zegt Hij, Hij wil in alles betrokken worden, ook in de moeilijke dingen en de dingen die we misschien liever voor Hem verbergen. Bij Jezus’ koningschap hoort het gebed erbij. Je spreekt regelmatig met Hem en je laat Hem ook regelmatig spreken. Hem Koning laten zijn betekent niet zwijgen en Hem de mond snoeren maar spreken en luisteren.

Een koning of koningin heeft het voorrecht om bij bepaalde gelegenheden gratie te verlenen aan gevangenen, hen in vrijheid te stellen. Ook dat hoort bij het Koningschap van Jezus. Alleen, bij Hem hoeven we niet te wachten tot Hij een jubileum of bijzondere verjaardag viert. Elke keer wanneer we naar Hem gaan, schenkt Hij ons vergeving en nieuw leven. Zelfs in het uur van Zijn dood sprak Hij nog vrij toen Hij tot de moordenaar zei: “Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het Paradijs”. Zo dikwijls bevrijdt Hij in het evangelie mensen van het kwaad en van gevangen zijn in de zonde. Geloof ik ook in dat stuk Koningschap van Jezus ?

Sommige politici willen de rol van de vorstin in de formatie van het kabinet gaan bekijken. In ons dagelijks leven als gelovige wil Jezus Christus het programma van Zijn Koningschap neerleggen. Zijn programma “God beminnen bovenal en de naaste als zichzelf” wil Hij als Koning echt in de formatie van ons levensprogramma. Als die zaken niet de hoofdtoon van ons levenskabinet mogen zijn, dan loopt Hij zeker ver weg en is Hij zeker onze Koning niet.

Welke Koning is Jezus Christus voor mij ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

HULDIGING 25 JAAR ORGANISTE
http://picasaweb.google.com/hajvlent3/JubileumMarianKromwijk#