Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398618 .

Woord van de Pastoor

Kerkhaan

In het Vlaamse Bachte-Maria-Leerne werd vorige week een kerkhaan gestolen. De dieven kregen enkele dagen later blijkbaar spijt over hun daad en brachten hem terug. De gestolen kerkhaan was toch eventjes nieuws in Vlaanderen. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20101022_103

Kerkhanen. Je ziet ze op al onze kerken. Ook op de kerken van Bergeijk en Luyksgestel zien we kerkhanen, de ene al groter dan de andere. Regelmatig krijg je de vraag waarom zo’n kerkhaan boven op het kruis staat. Waarom een haan en waarom bijvoorbeeld geen koe of geen paard ? Is het enkel en alleen om ons ter vertellen uit welke richting de wind komt of zit er nog meer betekenis achter ?

Ik ging even op zoek naar wat geschiedenis rond onze kerkhanen. Ik vond dat het een symbool was wat door toedoen van Ierse monniken in de achtste eeuw bij de kerstening werd overgenomen van de Germaanse en de Keltische volkeren. De symbolen die niet in de weg stonden van het christelijke geloof, hebben ze overgenomen omdat ze voor de mensen dierbaar waren en soms hebben ze – als het kon – er een christelijke symboliek aan toegevoegd. Bij die godsdiensten was de haan blijkbaar het symbool van vruchtbaarheid, hoop en bescherming. De haan zocht altijd een plek hoog in de boom en wanneer er onheil kwam, dan begon de haan te kraaien en was de gemeenschap gewaarschuwd tegen de onraad.

Met die gedachten kon mooi worden aangesloten bij het christelijke geloof. Voor ons is de haan nu het symbool wat de nieuwe dageraad aankondigt die met het kruis en de verrijzenis van Jezus is aangebroken. Het dodenrijk is opgeslokt en overwonnen. Die boodschap verkondigt de haan op de kerktoren en de pastoor in zijn preek op de preekstoel.

Als we aan de haan denken, dan denken we aan het verhaal in het evangelie van Mattheüs. Petrus had daar bij het Laatste Avondmaal met een grote mond tot Jezus gezegd: “Al komen ze allemaal ten val vanwege U, ik zal nooit ten val komen”. Jezus had aan Petrus geantwoord: “Ik verzeker je, in deze nacht, nog voordat de haan kraait, zul je Me drie keer verloochenen”. En zo gebeurde het ook: om zijn eigen vel te redden had Petrus in de daarop volgende uren drie keer gezegd dat hij de Heer Jezus niet kende. Met die passage in het achterhoofd, mag de haan op de kerktoren ook een oproeper zijn om Jezus Christus altijd trouw te blijven, ten einde toe. De haan is een oproep om Jezus Christus in en met ons leven niet te verloochenen. En als het niet lukt, zoals bij Petrus, mogen we altijd bij Jezus terug keren om vergeving te krijgen. Daarom staat er ook regelmatig op een biechtstoel een haan afgebeeld.

De kerkhanen op onze vele kerktorens mogen voor allen zo’n oproep zijn om te geloven dat je Hem altijd trouw kunt blijven en dat je van Hem altijd een nieuwe kans kunt krijgen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

LEZING OP RADIO MARIA
Op Allerzielen, dinsdag 2 november, geeft pastoor Penne een lezing van een half uur op Radio Maria over sterven en eeuwig leven, begraven en cremeren. U kunt die lezing beluisteren op Radio Maria, AM 675 (middengolf) of via www.radiomaria.be en dan klikken in rechterhoek “luister live”. De lezing kunt u horen om 10 uur, om 22.20 uur en ’s nachts om 1 uur. De samenvatting van de lezing vindt u ook hier: http://www.youtube.com/watch?v=o6LhcA4kdHU