Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304308 .

Woord van de Pastoor

Celibaat ?!!!

“Ze zouden de pastoors moeten laten trouwen, dan zouden er veel meer zijn”, een zin die je regelmatig hoort wanneer je met parochianen spreekt over het grote priestertekort. Wie er niet toe geroepen is, kan het wellicht moeilijk begrijpen dat een priester geen gezin heeft.

Regelmatig hoor je geluiden om het celibaat van de priesters af te schaffen. Ook nu met de misbruikschandalen in de kerk zien sommigen de oplossing in het voorkomen daarvan in de afschaffing van het celibaat. “Laat de priesters trouwen en er zullen geen misbruikschandalen meer zijn”, zo klinkt de redenering. Ik ontmoette ondertussen alleenstaanden die dit als een belediging hebben ervaren. Je kunt toch niet elke weduwnaar of weduwe, elke vrijgezel of gescheiden mens gaan zien als kandidaat-pedofiel. Ik ontmoette ook gehuwden die het als een belediging hebben ervaren dat priesters maar moesten trouwen om pedofilie te voorkomen. Iemand zei mij: “Ik ben niet getrouwd omdat ik pedofiel zou zijn…” Trouwens, cijfers tonen aan dat de meeste gevallen van pedofilie in gezinsverband plaatsvinden en cijfers tonen ook bij andere christelijke kerken die gehuwde priesters hebben aan dat ook daar misbruik voorkomt. Niemand komt toch op het idee om het huwelijk dan maar af te schaffen ? Onder druk van de media zouden ook kerkleiders zich niet moeten laten verleiden om in deze populaire uitspraken te gaan doen en een waardevol goed als het priestercelibaat ter discussie te stellen. Bisschoppen, houdt de rug recht !

De hele discussie mag ons bevragen waarom de priester ongehuwd is. Vooraf wil ik daarbij nog eens opmerken: niemand heeft mij verplicht om celibatair priester te worden. Ik heb er vrij voor gekozen om priester te worden en wist dat ik ongehuwd zou blijven omwille van het Rijk der Hemelen. Een priester heeft geen vrouw maar wel een echtgenote, de Kerk, de Bruid van Christus.

Wat betekent het concreet voor mij ? Ik blijf ongehuwd, ik bind mij aan geen vrouw in het sacrament van het huwelijk omdat ik mij helemaal aan Jezus Christus wil binden. Vrij van een huwelijk wil ik me helemaal kunnen geven aan mijn band met de Heer en Zijn mensen. De persoonlijke ervaring als pastoor van vier parochies laat me zeggen dat wanneer ik een gezin zou hebben ofwel het gezin ofwel de parochies tekort aan zorg zouden hebben. Het niet-getrouwd zijn maakt me zeker ook flexibel, wanneer de Kerk een beroep op mij doet kan ik mij gemakkelijker bewegen. Als celibatair priester mag ik getuigen van het Eeuwige Leven wat ons wacht na dit leven. Daar, aan de Overkant in het Leven bij God, wordt er niet meer getrouwd en worden er geen kinderen meer geboren. Ons leven als ongehuwde verwijst ook al naar dat Leven.

Het celibaat is een kerkelijke wet. Men zou het kunnen afschaffen. Enkele jaren geleden heeft onze Kerk zich daar nog over gebogen en heeft toen van andere christelijke kerken – die wel gehuwde priesters kennen – de raad gekregen het celibaat voor de priesters te handhaven vanuit hun eigen ervaringen. Het afschaffen van het celibaat zou een aantal nieuwe problemen meebrengen: gescheiden priesters, kinderen van de priesters, weduwen. Misschien zouden er enkele priesters meer zijn wanneer het celibaat er niet zou zijn maar toch geloof ik niet dat het getal veel hoger zou zijn. Ook als is het een andere roeping, we kennen in onze Kerk gehuwde diakens, ook dat getal blijft tamelijk klein.

Celibaat gaat om helemaal beschikbaar zijn voor Jezus Christus en Zijn mensen. Voor een priester is het een grote rijkdom, aanvaard mijn getuigenis.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

Ook op Vandaag…
http://www.vandaag.be/binnenland/45665_pastoor-verkondigt-blijde-boodschap-via-youtube.html