Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 308739 .

Woord van de Pastoor

Ontdopen bestaat niet !

Naar aanleiding van misbruikschandalen in de Kerk berichten de kranten dat een aantal mensen zich laat ontdopen. Hier en daar worden “ontdopingsacties” georganiseerd. http://www.rknieuws.net/nieuws/nws.php?id=62758 Vorige week zag ik op televisie iemand van een vrijzinnige vereniging die reclame kwam maken om zich te laten ontdopen. De presentatrice vroeg zich af of daar ook een bak met water bij te pas kwam maar volgens die man was dat toch niet zo. Ontdopen kon door een brief naar de Kerk te sturen.

Vreemd. "Ontdopen" bestaat in de Rooms-Katholieke Kerk niet. Men kan zich wel laten uitschrijven uit de Kerk maar men blijft wel gedoopt, de band met Christus is onverbreekbaar, er is het eeuwig merkteken op onze ziel en dat is niet uit te wissen.

Het is een spijtige zaak als mensen hun band met de Kerk willen doorknippen. Ik begrijp wel de redenering die sommigen hebben: ze hebben misbruikverhalen van kerkmensen gelezen en ze willen niet meer tot die club horen. De fouten die door sommige priesters en religieuzen gemaakt zijn, zijn niet goed te praten en moeten veroordeeld worden. Excuses en aandacht voor de slachtoffers zijn op hun plaats, we moeten toegeven dat er soms te weinig of niet is opgetreden tegen deze misdadigers, er is ook te veel gezwegen. Maar moet men de Kerk afrekenen op de misdragingen van dat kleine groepje (het gaat wellicht over een periode van de afgelopen vijftig jaar over enkele tientallen op een totaal van enkele tienduizenden priesters en geestelijken) terwijl de grote groep zijn best doet om Christus en de Blijde Boodschap te verkondigen. De afgelopen tijd heb ik er met verschillende priesters over gesproken en de vaststelling is dat mensen die zich laten uitschrijven uit de Kerk meestal mensen zijn die al lang geen band meer hadden met de Kerk, die eigenlijk papieren leden waren, die men meestal niet kende, die men nooit in de eucharistievieringen zag. Ik denk dat de meesten die zich laten uitschrijven eigenlijk in praktijk al lang weg waren uit de Rooms-Katholieke Kerk. De persbelangstelling voor de misbruikschandalen waren dan een extra zetje om de band met de Kerk waarin ze eens werden gedoopt, door te knippen.

Wat zijn nu de gevolgen wanneer iemand zich laat uitschrijven uit de Kerk ? Door uitschrijven uit de Kerk verliest men alle rechten binnen de Kerk, men loopt automatisch een excommunicatie op: men kan geen sacramenten meer ontvangen (men mag o.a. niet meer de Communie ontvangen), ook niet meer kerkelijk begraven worden (ik denk niet dat mensen die zich laten uitschrijven, hierom zullen vragen). Die uitschrijving gebeurt door een brief die men schrijft aan parochie of bisdom waarin men zegt dat men wil uitgeschreven worden en door een aantekening van de pastoor in het doopregister van de parochie waar men gedoopt werd, men wordt dus niet uit het doopregister geschrapt, men blijft altijd gedoopt.

Terugkeren kan ook altijd: met oprecht berouw en de boeteact. Ook al loopt men weg, men blijft altijd gedoopt. Herdopen hoeft dus dan ook niet te gebeuren, herdopen kan net zo min als ontdopen.

Pastoor A. Penne.

OOK TE VINDEN OP DE BLOG VAN EEN JONGE VLAAMSE SEMINARIST…
http://priesterstudent.blogspot.com/2010/09/opinie-paus-roept-op-tot-gebruik-nieuwe.html