Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297953 .

Woord van de Pastoor

Kerk en computers

Toen ik enkele weken geleden op bezoek ging bij ouders van wie ik het kindje mocht dopen, kwamen ze met een probleem voor de doopplechtigheid. De peetoom kon niet bij de doop aanwezig zijn omdat hij voor zijn werk op de geplande datum in de Verenigde Staten moest zijn. Er werd voor het probleem een heel creatieve oplossing gezocht. Afgelopen zondag heb ik dat kindje gedoopt. Vader en moeder en de dopeling en de meter waren er en op de plek waar de peter normaal zit, stond een groot televisiescherm. Dat televisiescherm was verbonden met een computer. Via de buren van de kerk was voor een internetaansluiting gezorgd en met een cam erbij kon de peter de doop volgen en zagen de aanwezigen de peter op het televisiescherm. De peter had een doopboekje doorgemaild gekregen. Zo kon de peter zijn doopbeloften toch uitspreken, vanuit de Verenigde Staten las hij ook nog een stukje uit de Heilige Schrift voor, zo was hij biddend verbonden met ons in Bergeijk. We kunnen wel eens kritisch staan tegenover alle moderne uitvindingen en we kunnen ons wel eens afvragen of al die dingen verbeteringen zijn. Met deze hulpmiddelen was het voor dit gezin toch mogelijk om verbonden te zijn met een familielid in het verre buitenland, hoefde de doop toch niet uitgesteld te worden en was het voor deze peter toch echt mogelijk om zijn beloften naar zijn petekind uit te spreken.

We moeten niet overdrijven met het gebruik van computers in ons kerkgebeuren maar we moeten de mogelijkheden ook niet laten liggen. Bepaalde dingen kunnen bijvoorbeeld helemaal niet. Sacramenten kunnen niet via een computer toegediend worden. Zo kan men bijvoorbeeld niet biechten via computer. Het persoonlijke contact en de persoonlijke nabijheid moet er in dat geval toch zijn, ook al ziet en hoort men elkaar goed via een beeldscherm. Ook kerkelijk trouwen via een computer kan niet. Echte liturgische activiteiten kunnen niet via een computer maar zoveel andere dingen zijn wel mogelijk.

We herinneren ons hoe Paus Johannes Paulus II op Goede Vrijdag 2005 via cam meebad met de gelovigen in het colloseum. Paus Benedictus heeft vanuit Rome bij bepaalde gebeurtenissen wel eens jongeren aan de andere kant van de wereld toegesproken via computerverbinding. Op Youtube heeft het Vaticaan http://www.youtube.com/user/vatican nu een eigen plek waar vele toespraken van de Paus op te vinden zijn. Zelf heb ik op Youtube enkele catechesefilmpjes staan. De website van onze parochie wordt door veel mensen regelmatig geraadpleegd. Ik vraag me af: zoals er vroeger de kerktelefoon was en mensen alles via een radio konden volgen wat er in hun kerkgebouw gebeurde, zou zoiets niet mogelijk zijn via een cam in de kerk ? Parochianen die niet meer mobiel zijn zouden zo ook met beelden de vieringen in hun parochiekerk kunnen volgen. Misschien is het nog iets te vroeg omdat veel van onze oudere mensen nog geen computer hebben.

Zowel Paus Johannes Paulus II als Benedictus XVI hebben er altijd de nadruk op gelegd dat we als christenen de moderne middelen moeten gebruiken om de Blijde Boodschap te verspreiden. Laten we daar creatief mee omgaan.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


NIEUW YOUTUBEFILMPJE PASTOOR PENNE
Op Youtube staat sinds vorige week een nieuw catechesefilmpje waarin pastoor Penne spreekt over de betekenis van de kerkelijke uitvaart, over begraven en cremeren. Zie: http://www.youtube.com/watch?v=o6LhcA4kdHU