Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304308 .

Woord van de Pastoor

Wie is God voor mij ?

We spreken zo dikwijls over God, wij bidden tot Hem. Mensen kunnen met God wel eens worstelen. Zeker wanneer ziekte en dood dichtbij komen dan stelt men wel eens de vraag: “Hoe kan God dat toch toestaan ?” In persoonlijke gesprekken met mensen die daarmee worstelen is het dan altijd boeiend om eens de vraag te stellen: “Wie is God voor jou, hoe beschrijf je Hem ?” Dat is een vraag die veel mensen zich zelden stellen. We noemen Hem zo dikwijls maar… “Wie is Hij voor mij ?” Wanneer je die vraag stelt hoor je kreten als: “Er moet wel iets zijn” of “Een kracht”...

In deze vakantietijd mag dat eens een vraag zijn voor elk van ons: “Als iemand mij zou vragen wie God voor mij is, wat zou ik antwoorden ?”

Als men het mij vraagt dan antwoord ik altijd: God is niet iets maar Iemand. Tegen een iets kan ik niet praten, een iets hoort me niet, een iets kan niet tot mij spreken. Wel een Iemand. Van die Iemand geloof ik dat Hij als een Vader voor mij is, dat Hij mij gewild heeft en dat Hij van mij houdt en altijd van mij zal blijven houden, wat er ook gebeurt tot over de grens van dit leven heen. Bij Hem kan ik altijd terecht, ik mag tot Hem bidden, Hij hoort me, Hij spreekt in mijn hart. Dat zijn voor mij de eerste lijnen van wie God voor mij is. En natuurlijk spreek ik over Hem als een God, drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Deze week kreeg ik een mooi verhaal doorgemaild over iemand die God beter wilde leren kennen. Het mag ook voor ons een hulp zijn over de vraag wie God voor ons is.
Een man meldde zich aan bij een klooster. Hij verzocht de abt monnik te mogen worden. De abt vroeg wie hij was, en waarom hij monnik wilde worden.
De man vertelde een groot geleerde te zijn. In het klooster hoopte hij de rust te vinden om heel veel te studeren en na te denken over God. Hij was vastbesloten alles over God te weten te komen. De vele boeken in de grote kloosterbibliotheek zouden hem daarbij van pas komen.
Zijn geleerdheid zou de roem van het klooster stellig vergroten.
De abt dacht enige tijd na. “Je bent hier welkom”, sprak hij, “op één voorwaarde.” De man keek de abt vragend aan: “En die is?” De abt antwoordde: “Je mag hier monnik worden op voorwaarde dat je tuinman wordt en geen stap in de bibliotheek zet.” De geleerde man keek de abt onthutst aan. Hij wilde toch alles over God weten? Hoe kon de abt hem dan de toegang tot de bibliotheek ontzeggen, die juist hij, de geleerde zo goed kon gebruiken? En begreep de abt dan niet hoeveel hij kon bijdragen aan de faam van het klooster?
“Waarom zou ik tuinman moeten worden?”, vroeg de geleerde beledigd. Het antwoord van de abt luidde: “Pas als je geleerd heb in een bloem het wonder van de schepping te herkennen, ben je klaar om na te gaan denken over God.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

WEKELIJKS WOORD OP RADIO MARIA
Dit wekelijks woord is ook te beluisteren op Radio Maria, AM 675 (middengolf) of via www.radiomaria.be, op zaterdag om 6 uur en 18 uur na het Angelus en de liturgische kalender en tijdens de maand augustus ook om 9.45 uur.