Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 308739 .

Woord van de Pastoor

Octopus Paul

Was het eigenlijk wel nodig dat de voetbalfinale in Zuid-Afrika nog gespeeld werd ? We wisten toch allemaal al wie er ging winnen ? Heel wat parochianen wisten het me te vertellen dat Nederland zou verliezen want Octopus Paul van het Aquarium Sea Life in Oberhausen had het voorspeld. Octopus Paul doet zijn voorspellingen door een mossel uit een van de twee glazen bekers te kiezen. Op elk van de twee bekers plakt de vlag van een land. Voor de finale tussen Nederland en Spanje pronostikeerde octopus Paul een Spaanse zege en het werd werkelijkheid. Deze uitslag werd ook bevestigd door Harry de krokodil. De 700 kilogram zware kolos kreeg van zijn baasje in het natuurreservaat in het Australische Darwin de keuze uit twee kippen, een bengelend onder een Spaanse vlag, de andere onder een Nederlandse. Volgens Mick Burns twijfelde Harry ongeveer een minuutje en stortte zich daarna onvervaard op het Spaanse kipje. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20100710_016
Je vraagt je soms af waar we mee bezig zijn…

Het lijkt onschuldig maar sommige mensen laten hun hele leven bepalen door allerlei vormen van waarzeggerij en magie. Er wordt wel eens gezegd dat waar het geloof verdwijnt, het bijgeloof welig tiert. Zo is het ook bij een aantal mensen in onze tijd. Kan je dan niets van de toekomst weten ? De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt daarover in nummer 2115: “God kan de toekomst aan zijn profeten of aan andere heiligen openbaren. De juiste christelijke houding tegenover de toekomst houdt niettemin in dat men volledig vertrouwt op de goddelijke voorzienigheid en elke ongezonde nieuwsgierigheid laat varen. Onvoorzichtigheid kan in dit opzicht een gebrek aan verantwoordelijkheidszin betekenen”

Ik sta er soms van te kijken dat kerkgetrouwe mensen daar toch ook dikwijls in meegaan. Langs de ene kant zie je ze bidden en vertrouwvol naar God zijn, anderzijds hoor je dat ze te rade gaan bij horoscopen en waarzeggers. Onze Kerk is daar nochtans duidelijk in. In nummer 2116 van de Catechismus staat: “Men moet alle vormen van waarzeggerij verwerpen: een beroep doen op de Satan of op demonen, het oproepen van geesten van overledenen of andere praktijken, waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat zij de toekomst ‘ontsluieren’. Het raadplegen van horoscopen, de astrologie, het handlezen, het verklaren van voortekens en van aanwijzigingen van het lot, de fenomenen van helderziendheid, het gebruiken van mediums verraden alle het verlangen, macht te krijgen over de tijd, de geschiedenis en uiteindelijk over de mensen en eveneens een verlangen verborgen machten voor zich te winnen. Dit alles is in strijd met de eerbied en het respect, vermengd met liefdevolle vrees, die wij aan God alleen verschuldigd zijn”.

Misschien mogen ook wij ons met dit woord in het achterhoofd, nadenken hoe wij ons leven laten bepalen door octopussen, krokodillen, horoscopen of mediums ? God heeft met ons een Plan, Hij heeft ons een vrije wil gegeven. Vertrouwen we op Zijn Voorzienigheid, dat is de beste weg.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

DANK VOOR HET MEELEVEN
Langs deze weg wil ik mijn oprechte dank betuigen voor het gebed en het meeleven bij het overlijden van mijn grootmoeder. Hierbij vindt u ook het “In memoriam”.
http://www.rk-bergeijk.nl/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=418