Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309177 .

Woord van de Pastoor

Paasklokken

Als ik aan Pasen in mijn kindertijd denk, dan is daar mee verbonden: paaseieren zoeken. Thuis, bij de grootouders en op enkele andere plaatsen mochten we chocolade eieren zoeken. Er was toen nog geen sprake van de paashaas. De eieren werden gebracht door de paasklokken. Zoals Sinterklaas op 6 december - het feest van de heilige Nicolaas - de schoen kwam vullen met chocolade en cadeautjes, zo deden de paasklokken dat in de tuin met Pasen.
Dat gebruik heeft ook zijn kerkelijke oorsprong. ’s Avonds op Witte Donderdag, tijdens het Gloria/de lofzang "Eer aan God", luiden de klokken en zwijgen dan tot het Gloria van de Paaswake. Van donderdagavond tot zaterdagnacht worden er geen klokken geluid en wordt ook het slaan van het uur stilgelegd. Dat werd aan de kinderen uitgelegd als: de klokken zijn weg, ze zijn paaseieren halen naar Rome. Ik vroeg me als kind altijd af hoe die klokken zoveel eieren konden meenemen maar belangrijker was dat de chocolade eieren er waren ! Misschien heb ik daar mijn liefde voor de kerkklokken wel gehaald.

Het verhaal van de paasklokken en de eieren mag ons ook eens laten stilstaan bij de betekenis van onze kerkklokken. Voor mij heeft het luiden van de klokken altijd iets te maken met de Verrezen Heer. Met het luiden van de klokken roept de Verrezen Heer de gelovigen om samen te komen om te bidden of om Hem te ontmoeten in de Eucharistie. Ook bij de andere sacramenten wordt er geluid. Het luiden bij een doop laat de gelovigen weten dat de familie van de Verrezen Heer uitgebreid is, de bruiloftsklokken spreken over de vreugde omdat de Verrezen Heer Zijn blijvende Nabijheid heeft toegezegd aan twee mensen die van elkaar houden. De doodsklokken spreken over het sterven van een geliefde maar ook over ons geloof dat die overledene thuis mag komen bij de Verrezen Heer. Soms worden de klokken ook geluid voor minder kerkelijke zaken, zoals bij Dodenherdenking op 4 mei. Ook daar spreken we uit dat de dood van de gevallenen in de oorlogen niet het einde was en niet tevergeefs, de Verrezen Heer mag zich over hen ontfermen.

Elke uurslag mag ons in herinnering brengen dat de Verrezen Heer met ons gaat door de tijd. Klokken zijn belangrijk voor gelovigen. Klokken spreken over het geloof van mensen in de Verrezen Heer. Misschien mogen we zo de ergernis begrijpen van sommigen om het luiden van klokken. In een drukke en lawaaierige stad als Tilburg heeft het luiden van een kleine klok, 1 minuut lang, geleid tot het ontstaan van een actiecomité. Men wil het luiden van de klok het zwijgen opleggen. Mag de stem van de Verrezen Heer klinken ?

Pasen is het grootste feest van ons geloof. Jezus Christus, voor ons aan het Kruis gestorven, is verrezen. De dood heeft nooit meer het laatste woord. De zonde heeft nooit meer het laatste woord. Er is voor allen die dat geloven: leven, Eeuwig Leven. Dat geloof wens ik allen toe, met de vrolijke klanken van Paasklokken.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


Jezus en het Priesterschap ontdekken.
Jongens en mannen die de mogelijkheid in hun leven open laten om priester te worden, zijn uitgenodigd om in het Sint-Janscentrum in Den Bosch de viering van de Goede Week en Pasen mee te beleven, samen met de seminaristen. Men kan zich opgeven om deel te nemen aan de Paasdriedaagse van 5 tot 8 april 2007 via www.sint-janscentrum.nl of mailen info@sint-janscentrum.nl of bellen 073-6132000. Bij rector Miltenburg kun je ook andere informatie krijgen over de priesteropleiding.
Nadenken over het kloosterleven.
Voor vrouwen en meisjes vanaf 15 jaar die graag eens willen meeleven in een klooster, die de mogelijkheid van een kloosterleven niet uitsluiten zijn er meeleefdagen bij de Zusters van Liefde.
Op zoek naar Iemand in je leven? Wij willen jou daar graag bij helpen - binnen de sfeer van een religieuze gemeenschap - en je een eindje op weg zetten naar Jezus die van je houdt. Hij is de Bron waaraan je kan putten … voor het leven. Bron van Liefde ook als jij misschien (?) geen dorst hebt en achteloos aan Hem voorbij gaat. Hij dorst wel naar jou! ’Ik heb dorst …’
Je bent welkom bij de Bron …en bij ons …maandag 9 april tot en met donderdag 12 april
meer info :
Zusters van Liefde
Zr. Pascal
Hospitaalstraat 24, B-8610 Kortemark
tel : 051 / 56 62 00 fax : 051 / 57 07 56
www.zustersvanliefde.be
e-mail : zustersvanliefde@kloosterhospitaal.be