Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297953 .

Woord van de Pastoor

Het is de Heer...

Toen ik een tijd geleden een huisbezoek had gedaan, dacht ik: “Ik loop even bij de buurvrouw van deze mensen binnen waarvan ik enkele jaren geleden haar echtgenoot heb begraven”. Zoals dat in Brabant bij veel mensen kan, ging ik langs de achterdeur naar binnen. Daar trof ik de vrouw in tranen aan. Ze zag het even helemaal niet meer zitten. Ik heb vooral naar haar geluisterd, wat gesproken en ook kort gebeden. Het huisbezoek had de vrouw goed gedaan. Toevallig kwam ik daar. Bij zo´n bezoeken denk ik dan altijd: “Het is de Heer die me daar naartoe heeft gebracht”. Soms mogen we de Heer dichter bij ons weten dan we op het eerste zicht zouden denken en vermoeden.

Dat is niet alleen iets van ons en van onze tijd. Ook in de Bijbel kunnen we lezen over de Verrezen Heer die dichter bij Zijn leerlingen is dan ze vermoedden. De Emmaüsgangers herkenden de Heer eerst niet op hun tocht met hen. Wanneer de leerlingen in Johannes 21 weer gaan vissen en een vreemdeling geeft hun na een nacht vruchteloos vissen de opdracht het opnieuw te proberen en ze vangen een net vol, herkennen ze Hem ook en zeggen: “Het is de Heer”. Hoe is het met ons, herkennen wij Hem ?

Ik kreeg deze week een mooie mail met enkele gedachten daarrond.
“Heb je ooit het verlangen gevoeld om iets speciaals te doen voor iemand van wie je houdt? Dat is God die tot je spreekt. Heb je ooit de droefenis en eenzaamheid gevoeld van iemand die op je afkomt of naast je staat? Dat is God Die jou uitkoos. Heb je ooit aan iemand gedacht die je erg dierbaar is en die je lang niet gezien hebt en dan opeens staat de persoon voor je? Dat is God want niets is toeval. Heb je ooit iets geweldigs ontvangen waarom je nooit gevraagd had? Dat is God Die alle geheimen kent die jij goed verborgen houdt in je hart. Heb je je ooit in een moeilijke situatie bevonden waarvoor geen oplossing voorhanden was, en als in een oogwenk was daar de oplossing? Dat is God Die onvoorwaardelijk onze problemen in Zijn handen neemt en helpt met oplossen ervan. Heb je ooit een immens verdriet in je ziel gevoeld en dan – plotseling alsof je geïnfecteerd raakte met liefde – overspoelde een onverklaarbaar gevoel van vrede en harmonie je hele wezen? Dat is God Die je in Zijn armen houdt en je Zijn Vrede geeft. Ben je ooit zo moe geweest van het leven, tot het punt dat je sterven wilde en dan plotseling vond je weer de kracht om vol goede moed verder te gaan op je tocht? Dat is God, Hij is altijd daar aan jouw zijde, liefdevol geleidt Hij iedere stap van jouw levenspad. Alles gaat beter wanneer God de leiding heeft.”

Sinds ons Doopsel is Hij dicht bij ons, alle momenten. Hij wil ons door het leven leiden. Laten we ons ook door Hem leiden. Luisteren we naar wat Hij ons te zeggen heeft en waar Hij wil dat wij Zijn Handen zijn. In deze tijd naar Pinksteren is er ook de vraag: laat ik Zijn Geest in mijn leven aan het werk en laat ik me brengen waar Hij mij wil ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

PASTOOR PENNE OP RADIO 1 OP 7-5-2010
http://internetradio.vrt.be/radiospeler/v2_prod/wmp.html?qsbrand=11&qsODfile=/media/audio/r1stor20100507andypenne