Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398619 .

Woord van de Pastoor

Ondanks alles...

In de krant van afgelopen woensdag stond een kort artikeltje met als titel “Toch meer katholieken”. De tekst daarbij luidde: “Ondanks alle pedofiliezaken is het aantal katholieken vorig jaar licht gestegen tot 1,166 miljard gelovigen wereldwijd. Dat zijn er 19 miljoen meer dan in 2008, meldt Kerknet. 17,40% van de wereldbevolking is nu katholiek. Bijna de helft (49,4%) leeft in Noord- en Zuid-Amerika, 24,31% in Europa. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal bisschoppen van 4541 tot 5002, het aantal priesters van 405178 tot 409166”.

Van de berichtgeving in sommige kranten, zou je soms de indruk kunnen krijgen dat de laatste katholieken de Kerk aan het verlaten zijn. Grotere leugens bestaan er niet. De Kerk blijft groeien, wereldwijd maar ook bij ons. Op dit ogenblik bereid ik weer een aantal mensen voor die rooms-katholiek willen worden. Het is heel mooi om de verhalen van hen te horen hoe ze bij onze Kerk terecht zijn komen. Je ziet twee richtingen waar men vandaag komt. Of men is nooit gedoopt en heeft van thuis geen geloof meegekregen en men ontdekt vroeg of laat een leegte, men krijgt het gevoel dat er meer is, men gaat op zoek en men komt uit bij Jezus Christus en de Kerk. Enkelen komen over uit het protestantisme, men voelt aan dat de Waarheid toch ten volle in de Rooms-Katholieke Kerk aanwezig is… Dat nieuwe leven in de Kerk maakt me als priester ook blij en gelukkig en het traject wat ik met die mensen afleg verdiept ook mijn eigen geloof en versterkt mijn band met Jezus Christus en de Kerk Wiens priester ik ben.

De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat er zich in de afgelopen weken ook enkele mensen hebben uitgeschreven uit de Kerk. Het is natuurlijk iets wat ik betreur dat iemand als gedoopte de band met de Kerk doorknipt. Anderzijds zijn het niet echt mensen die je verliest want ze waren in werkelijkheid al lang weg… In de afgelopen weken sprak ik daar met verschillende andere priesters over, ook zij hadden – door de media-aandacht – verschillende uitschrijvingen. Het beeld van die uitschrijvers is meestal het zelfde: het zijn mensen die ooit zijn gedoopt maar nooit meer in de kerk komen, geen kerkbijdrage betalen, veelal hun kinderen niet lieten dopen. Het zijn “papieren leden” die je nooit ziet, zelfs niet wanneer ze dood gaan want dan worden ze recht naar het crematorium gebracht. Een van die uitschrijvers lichtte me toe dat hij ooit gedoopt was maar al jaren atheïst was en nu toch de band wilde doorknippen.

De Kerk is heilig. Waarom ? De Catechismus ( nr. 867) zegt het ons: “De allerheiligste God is haar grondlegger; Christus, haar bruidegom, heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen; de Geest van heiligheid bezielt haar”. Ze voegt daar onmiddellijk aan toe: “Ook al heeft zij zondaars in haar midden, toch is zij, bestaande uit zondaars, zonder zonde. In de heiligen schittert haar heiligheid, in Maria is zij reeds de volmaakt heilige”. Kijk niet naar die enkelen uit onze Kerk die grote fouten maakten, laat ons kijken naar het vele goede. Wat in onze tijd gebeurt is erg maar de kerkgeschiedenis door zijn er kerkmensen die fouten maakten. Toch bleef de Kerk bestaan, bleef ze groeien. Dat zal ook nu zijn, daar geloof ik oprecht in. Met Petrus in het evangelie zeg ik: “Heer, naar Wie zouden wij gaan, U spreekt woorden die eeuwig leven geven. (Joh. 6,68)

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.