Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309271 .

Woord van de Pastoor

Wannes Raps

Het blijft altijd een ontroerende passage. Jezus wordt gekruisigd tussen twee misdadigers. Een van hen zegt: “Heer, denk aan mij wanneer U in Uw Koninkrijk komt”. Jezus antwoordt hem: “Ik verzeker je, vandaag nog zul je met Mij in het paradijs zijn”. Het is de eerste heiligverklaring. Een man die in de ogen van allen een grote misdadiger was, richt zich in die laatste uren van zijn leven naar Jezus en hij mag aanstonds binnengaan in Gods Eeuwigheid.

Aan dat verhaal denk ik wel eens wanneer ik bij het ziek- of sterfbed sta en iemand keert zich in die moeilijke momenten naar Christus. Jaren geleden begeleidde ik een man in zijn laatste levensfase. Iedere week kwam ik er en bracht hem de Heilige Communie. Op een dag was de buurvrouw buiten aan het te vegen, ze sprak me aan: “Mijnheer pastoor, weet u wel bij wie u daar iedere week komt ?” De man had in het dorp een hele slechte naam en toch getuig ik dat die man als een grote heilige is gestorven, helemaal gekeerd naar de barmhartige Heer.

Ik denk hierbij ook aan het verhaal van de oude Wannes Raps, wat de oudere mensen nog wel kennen van “De Heren van Zichem”. Sinds kort is het verhaal ook te zien op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=aqwvRVxw-a4 . Het blijft mooi om naar te kijken… Wannes voelde het einde van zijn leven naderen. Hij ervoer dat hij zich met de Heer moest verzoenen. Hij ging daarom op weg naar de stad, naar Pater Bernardus, die hij in zijn jeugd had gekend. Dolend door de donkere bossen denkt hij er over na wat hij allemaal bij de Heer wil brengen: hij is nooit naar de Mis geweest, heeft gevloekt, gelogen, gedronken, gestroopt, zoveel. Op een moment kan hij niet meer, hij is op, moet rusten, gaat in het bos op de grond liggen en begint een Onze Vader te bidden. Wannes Raps sterft. In dat moment van sterven ziet hij Pater Bernardus naar wie Wannes op weg was en die ook al lang gestorven was. Pater Bernardus vraagt Wannes waar hij naartoe ging. Wannes zegt dat hij op weg is naar het Grote Oordeel. Hij heeft schrik want hij is nooit naar de kerk geweest, hij kan geen pastoor meer zien sinds er iets is gebeurd met die ene pastoor. Hij heeft er oprecht spijt van maar de Heer heeft hij altijd liefgehad. Hij spreekt de mooie Vlaamse zin: "Onze Lieve Heer heb ik altijd gere gezien zene". Hij moet nu naar het Grote Oordeel maar hij weet het allemaal niet meer. Pater Bernardus wil hem helpen en vraagt of hij niemand haat toedraagt. Behalve de boswachter eigenlijk niemand. Zijn gebeden kent hij niet meer maar het Onze Vader heeft hij altijd goed onthouden. Wannes is bang dat hij naar de Hel moet, toch is hij vol berouw. Pater Bernardus stelt hij gerust. Wannes kan gerust naar het Grote Oordeel en naar de Heer gaan, Pater Bernardus zal een eindje met hem mee gaan en zegt dat ze hem in de Hemel graag zullen zien komen. Het filmpje eindigt met Pastoor Munte die de preekstoel beklimt en de gelovigen vraagt te bidden voor de zielenrust van Johannes Raps en de plechtige begrafenis aankondigt. “Zalig zij die honger en dorst hebben naar de gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden”. Men laat een stukje van die begrafenis zien terwijl men een stukje zingt van het Dies Irae waarin gezongen wordt over Maria Magdalena en de rover aan het kruis die werd vergeven. Zoals in elke kerkelijke uitvaart zien we hoe het lichaam wordt besprenkeld met doopwater en wordt bewierookt.

Geloof ik in Gods Barmhartigheid en Gods Liefde voor mezelf en voor alle anderen, ook al keert men zich pas in het sterven naar Christus ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


ROEPINGENREIS
Durf je na te denken over priester-worden ?
Laat je de mogelijkheid in je leven open om priester te worden ?

Dan mag ik je uitnodigen om van zondag 4 juli tot vrijdag 9 juli 2010 mee met andere jongens en mannen op roepingenreis te gaan naar Trier en omgeving. Ook bisschop Hurkmans zal mee gaan met deze roepingenreis.

Hierbij vind je de folder met informatie.
http://cms.mkbasic.nl/users/sintjanscentrum/images/bestanden/roepingenreis2010.pdf

Als je nog meer informatie wil, stuur me een bericht of mail naar de rector van de priesteropleiding Filip De Rycke: rector@sint-janscentrum.nl Bij hem kun je je ook opgeven als je mee wil met deze roepingenreis. Aan de reis zijn geen kosten verbonden.

Mocht je mensen kennen die ook interesse hebben in dit bericht, mail dit gerust door.

Een hartelijke groet,
Pastoor A. Penne.