Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309262 .

Woord van de Pastoor

En toch vieren we Pasen !

We hebben een hele bewogen veertigdagentijd achter de rug. Onze Kerk is niet uit de krant geweest. Op een pijnlijke manier werd onze Kerk in de afgelopen weken geconfronteerd met de gevolgen van het falen van sommige kerkmensen in het verleden.

In de dagen na carnaval stond breed in de krant over een pastoor die een parochiaan erop had bevraagd of hij met zijn levenswijze Christus wel in de Eucharistie kon ontvangen. Een storm van protest barste los. Dit gebeuren legde voor de Kerk een pijnlijk iets bloot: er was de afgelopen jaren door een aantal van de kerkmensen zeker te weinig verkondigd dat Jezus Christus van Zijn volgelingen een bepaalde manier van leven verlangt.

Leek het erop of die storm even ging liggen, een nieuwe en grotere storm dook op: in het verleden hadden - weliswaar een kleine groep - paters en broeders op de internaten van weleer kinderen misbruikt. Na minstens veertig jaar komen honderden slachtoffers met hun verhalen naar buiten. De Kerkgemeenschap komt tot een pijnlijke ontdekking: een groepje kerkmensen van weleer hebben toen toch een tamelijk grote groep kleinen en zwakken die hun waren toevertrouwd misbruikt. We moeten ons als Kerk op de borst slaan: oversten en bisschoppen van weleer hebben zeker het probleem onderschat en doofpotten gebruikt, soms te veel bezorgd voor de eigen reputatie en te weinig voor de slachtoffers…

Sommigen wordt het te veel. Ze knippen de band met de Kerk door. Zal de Kerk dit ooit te boven komen, vragen sommigen zich af ?

Toch viert de Kerk in deze dagen Pasen. Onze ontgoocheling en onze pijn om wat kerkmensen in een verleden deden, mogen we toevertrouwen aan de Verrezen Heer. Het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus geven aan wie Hem echt toelaat in het hart en het leven vriendschap met God, vergeving van zonden en Eeuwig Leven. We zouden – omwille van fouten van kerkmensen uit het verleden – kunnen zeggen dat we niet meer bij de club van de Verrezen Heer willen horen, maar wat dan ? Wie kan ons bieden wat Hij ons te bieden heeft, wie kan ons geven wat we in Zijn Kerk kunnen ontvangen ?

De Kerk heeft in haar 2000 jaar geschiedenis moeilijke tijden gekend door vervolgingen van buitenaf maar ook door grote fouten door mensen van haar eigen rangen. Maar al die moeilijkheden heeft ze overleefd. Ook deze moeilijke dagen zal de Kerk overleven. Waarom ? Omdat ze de Kerk is van de Verrezen Heer Die alles overwonnen heeft, zelfs de zonde, zelfs de dood. De Verrezen Heer laat ons zien dat er voorbij de dood en de zonde altijd een weg is. Kerk en slachtoffers van kerkmensen kunnen langs die weg heling krijgen. Waar mensen leven, gebeuren er mooie en grote dingen maar daar gebeuren ook grote fouten. In Zijn dood en Verrijzenis laat de Heer ons zien dat die dingen uiteindelijk niet het laatste woord hebben. In dat geloof vieren we ook in 2010, in deze moeilijke dagen voor de Kerk, Pasen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


WEKELIJKS WOORD OP RADIO MARIA
Dit wekelijks woord is te beluisteren op Radio Maria Nederland en Vlaanderen, op de middengolf AM 675 of via www.radiomaria.nl of via www.radiomaria.be op zaterdagmorgen na het angelus en de liturgische kalender van 6 uur, op zaterdagmiddag om 11.30 uur en op zaterdagavond na het angelus en de liturgische kalender van 18 uur.