Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309268 .

Woord van de Pastoor

Vijf geboden van de Kerk

In een vorig woord sprak ik over de “vijf geboden van de Kerk”. Mensen mailden de vraag wat die vijf geboden van de Kerk waren. Soms denk je dat dingen vanzelfsprekend gekend zijn maar dat is dan blijkbaar niet zo. In de vorm van een rijmpje heb ik die vijf geboden van de Kerk geleerd in de Vormselcatechese in Nederhasselt. Het rijmpje klinkt zo: “Zon- en feestdag houdt in eer. Vier dan Eucharistie elke keer. Boet, houdt de vasten ongeschonden. Biecht minstens eens per jaar uw zonden. En nut rond Pasen ’t Brood des Heren”.

Die vijf geboden van de Kerk zijn geen vreemde dingen. Ze volgen uit wat in de tien geboden staat, wat het Evangelie ons leert. Ze willen helpen om dichter bij de Heer, bij elkaar en bij onze eigen roeping te komen.

“Zon- en feestdag houdt in eer”. We moeten er voor zorgen dat zon- en feestdagen dagen zijn van extra aandacht voor ons geloof, dagen om uit te rusten, dagen voor meer aandacht voor onze medemensen. De zondag is de dag waarop we denken aan de dood en Verrijzenis van Jezus, de kern van ons geloof. Feestdagen als Kerstmis, Hemelvaart, Maria Tenhemelopneming, Allerheiligen die meestal niet op een zondag worden gevierd, zijn van inhoud voor ons geloofsleven zo belangrijk dat we er niet zomaar aan voorbij kunnen gaan.

“Vier dan Eucharistie elke keer”. Op die zon- en feestdagen gaan we naar de kerk om de Eucharistie te vieren. Zon- en feestdagen willen ons dichter naar de Gekruisigde en Verrezen Heer brengen en die kun je nergens zo dicht bij je weten als in de Eucharistie.

“Boet, houdt de vasten ongeschonden”. In de hele bijbel is er sprake van vasten- en boetetijden, perioden waarin we ons bevragen op de grote lijnen van ons leven. Die jaarlijkse Veertigdagentijd voor Pasen mag ook voor elk van ons een tijd zijn om ons christen zijn te herbronnen.

“Biecht minstens eens per jaar uw zonden”. Jezus is aan het Kruis gestorven tot vergeving van de zonden. De zonde heeft nooit meer het laatste woord. Er is altijd vergeving mogelijk als we ergens berouw over hebben. Jezus heeft de zondevergeving aan de Kerk toevertrouwd. Iedere mens maakt fouten. De gelovigen wordt gevraagd om minstens eens per jaar de zware zonden te biechten, het wordt aangeraden meer te biechten. Soms hoor ik wel eens mensen zeggen dat ze toch geen zware zonden doen. Als ik ze dan zeg dat op zondag niet naar de Mis gaan als een zware zonde wordt gezien, dan hebben veel mensen al minstens een iets om berouw over te hebben.

“En nut rond Pasen ’t Brood des Heren”. Er is een tijd geweest dat mensen bijna nooit ter Communie gingen, mensen voelden zich totaal onwaardig om de Heer te ontvangen. De Kerk heeft met dit gebod haar gelovigen verplicht gesteld om toch minstens een per jaar ter Communie te gaan, meestal deed men dat dan kort na de Paasbiecht. Nu zijn we eerder in een ander uiterste terecht gekomen. Dit gebod bevraagt ons: als ik ter Communie ga, wil en kan ik dan de Heer ontvangen ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

MET DE PAASDAGEN MEELEVEN OP HET SEMINARIE ?
http://www.rk-bergeijk.nl/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=372