Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297953 .

Woord van de Pastoor

Kerk op internet

Ik sta er van te kijken welk een verouderd beeld mensen soms van priesters hebben. Bij huisbezoeken staan sommigen er soms verbaasd over dat ik een mobiele telefoon heb. Wie heeft er nu geen mobiele telefoon ? Ik heb eigenlijk al 13 jaar een mobiele telefoon…
Als ik in een rouwgesprek spreek over de teksten van de uitvaartmis die te vinden zijn op de website van de parochie en dat ik de tekst voor het bidprentje zo snel mogelijk zal doormailen, weten sommigen niet wat ze horen dat de parochie een website heeft en de pastoor kan mailen. Onze parochies hebben al 7 jaar een website www.rk-bergeijk.nl en ikzelf heb al sinds 2000 internet en mailadres.

Paus Benedictus heeft onlangs bij gelegenheid van Wereldcommunicatiedag gezegd dat priesters veel meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden die internet biedt. Zie: http://incaelo.wordpress.com/translations/boodschap-voor-wereldcommunicatiedag-2010/ Via het internet kunnen mensen bereikt worden die anders voor de Kerk onbereikbaar zijn. Vele jongeren bijvoorbeeld zien we niet of nauwelijks in de kerk maar ze zitten wel regelmatig achter hun computer. Langs die weg kan de Kerk hen bereiken en in aanraking laten komen met de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Ze zullen niet gemakkelijk naar een pastorie stappen, er aanbellen en hun vragen gaan stellen. Via mail en websites zijn die dingen veel gemakkelijker en laagdrempeliger.

In zijn boodschap van Wereldcommunicatiedag zegt Paus Benedictus ook dat priesters hun pastorale geluid ook moeten laten horen in de nieuwe gemeenschappen van de digitale wereld en gebruik moeten gaan maken van zogenoemde ‘blogs’ en ‘online-video’s’ bij hun evangelisatie en catechese. Ik merk het zelf als je met mensen over iets spreekt, stelt men al snel de vraag of je het kunt vinden op internet. Op www.pope2you.net kun je al heel wat vinden rond de Paus.

Enkele weken geleden vierde filmpjeswebsite Youtube zijn vijfde verjaardag. In het Eindhovens Dagblad verscheen een artikel met als kop: “Wie ben je nog als je niet op Youtube staat ?” Ook de Kerk moet hier gebruik van maken om Jezus Christus bij de mensen te brengen. De Paus geeft zelf het goede voorbeeld. Op Youtube heeft het Vaticaan al een tijd een eigen afdeling: http://www.youtube.com/user/vatican
In de afgelopen maanden heb ik ook enkele catechesefilmpjes op internet laten plaatsen en het hoge aantal bezoekers op die korte tijd laat zien dat er toch behoefte aan is. Naast twee filmpjes over het zoeken naar priesterroepingen staat er nu een catechesefilmpje op Youtube over de ziekenzalving http://www.youtube.com/watch?v=mpkvmHe1sgg en over het kerkelijk huwelijk http://www.youtube.com/watch?v=TeN7hhICLZw&feature=related , in de komende maanden komen er meer catechesefilmpjes.

De opdracht van Jezus aan Zijn leerlingen uit Matteus 28,18: “Ga en maak alle volkeren tot leerling” blijft ook vandaag gelden en we moeten er steeds nieuwe wegen voor zoeken. De Kerk moet ook hier geen mogelijkheden onbenut laten om de opdracht van haar Heer te beantwoorden.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.