Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297952 .

Woord van de Pastoor

Haitilied en Bijbelteksten

Wat is er in de afgelopen dagen een grote solidariteit ontstaan met de mensen van Haiti. Er werden overal acties georganiseerd om geld in te zamelen om het leed in het door aardbeving getroffen Haiti te verzachten. Parochianen vertellen mij hoe zij op hun manier de mensen van Haiti hebben gesteund. Concreet wordt het Woord van de Heer in vervulling gebracht: “Wat gij voor de minsten der Mijnen hebt gedaan, hebt gij voor Mij gedaan”. Mijn aandacht werd deze week getrokken door de Belgische artiesten Natalia en Gabriel Rios, die een benefietsong maakten, een cover van het nummer Hallelujah van Leonard Cohen. http://www.youtube.com/watch?v=8bQWQi-_NR0

Het refrein van dat lied is elke keer vier keer Hallelujah. Hallelujah is toch wel iets heel Bijbels, dacht ik, het laat me onmiddellijk denken aan de psalmen, Pasen, Verrijzenis en Evangelie. Ik ben toen de tekst van dat lied gaan opzoeken. Ondertussen kwam ik tot de overtuiging dat het lied bijbelser is dan ik eerst dacht. Het lied heeft me aangezet om twee bijbelse verhalen eens te gaan herlezen. Twee bijbelse verhalen die tot de verbeelding spreken komen er in dat lied voor. De eigenlijke link van het lied met de ramp in Haiti heb ik nog niet kunnen ontdekken, wellicht omdat het lied gewoon veel gedraaid wordt op de radio, maar het liet me wel in de Bijbel duiken. Het lied is geschreven vanuit het perspectief van een man die niet opgewassen is tegen de aantrekkingskracht van een mooie vrouw. Hij geeft zich gewonnen maar hij betaalt daar ook een hoge prijs voor. Twee bijbelse verhalen die dit perspectief illustreren, worden in het lied verwerkt.

Het eerste verhaal wat in dat lied voorkomt is het verhaal over Koning David en zijn relatie met Batseba. Nadat in het lied de muzikaliteit van Koning David wordt bezongen, wordt er ook bezongen hoe Koning David een naakte vouw ziet vanaf het dak van zijn paleis, het was de mooie Batseba, een vrouw die getrouwd was met Uria, een man die voor David in het leger vocht. David werd verliefd op Batseba. Hij ging met haar naar bed. Ze werd zwanger van David en de koning liet de man omkomen op het slagveld. Je vindt dit verhaal in het tweede boek Samuel, hoofdstuk 11.
http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=Bijbel&set=10&l=nl&pos=1&qall=1&idq=19&idp0=19&m=%32%20%53%61%6D%20%31%31&hl=%32%20%53%61%6D%20%31%31%2C%33

Het tweede verhaal waarnaar in dit lied wordt verwezen is het verhaal van de sterke Simson en zijn geliefde – Delila – aan wie hij het geheim van zijn kracht onthulde. Dit betekende zijn ondergang en machtsverlies want de extreme kracht van Simson zat in zijn haar. Delila knipte het haar van Simson af, terwijl hij sliep. Het was nog nooit geschoren omdat hij aan God gewijd was. Zo kon ze hem aan zijn vijanden overleveren. Simson is het beeld van een man die door seksuele verleiding ten val komt. Je vindt dit verhaal in Rechters 16. http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=Bijbel&set=10&l=nl&pos=1&qall=1&idq=19&idp0=19&m=%52%65%20%31%36&hl=%52%65%20%31%36%2C%31%33

Het hele gebeuren rond Haiti heeft mij niet alleen een grote solidariteit laten zien van de mensen van bij ons met mensen in nood, ver weg. Het Belgische benefietlied heeft me ook nog dichter bij de bijbel gebracht.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne