Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309266 .

Woord van de Pastoor

Wat heb je nodig voor je gelovige leven ?

Wat heb je nodig om je gelovig leven in stand te houden ? Hoe blijf je een sterke gelovige ? Dat is een vraag die je als priester regelmatig te horen krijgt. Mensen willen enkele concrete aanwijzingen dan. Een mooi antwoord op deze vraag vond ik deze week in het openingswoord wat de afscheidnemende aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Godfried Kardinaal Danneels, in 1993 schreef voor het “Missaal voor weekdagen en heiligenvieringen”. Hij schreef daar: “De christen leeft met drie boeken: de Bijbel, het Missaal en de Getijden. De Schrift is het grote, onverdeelde brood van Gods Woord waarvan wij allen leven. Maar zoals een goede Moeder brengt de Kerk het brood gesneden op tafel voor al haar kinderen. Dat doet ze in haar missaal: voor elke viering kiest ze een stukje Schrift: juist genoeg en aangepast aan deze dag. In de Getijden antwoordt zij op wat haar Heer haar toespreekt: ze zingt de psalmen”.

Om je gelovig leven, je relatie met God, in stand te houden zal er aandacht moeten zijn voor die drie dingen: gebed, lezen uit de Schrift en de Sacramenten. Gelovig zijn is meer dan een gevoel, het is God concreet in je leven toelaten, het is echt kiezen voor de Heer. Die drie dingen zijn daar wezenlijk voor. We mogen er ons regelmatig op bevragen of er voldoende aandacht is voor die drie dingen in mijn leven.

Waarom is het belangrijk om iedere dag een stukje uit de Bijbel te lezen. De Bijbel is Gods Woord voor ons, langs de Bijbel heeft Hij ons iets te zeggen. Leg Zijn Woord op jouw leven ! Het is goed om dat iedere dag te doen, al zijn het misschien maar enkele zinnen of misschien de Bijbellezingen van de dag. Ik raad parochianen wel eens aan om bijvoorbeeld via de website www.willibrordbijbel.nl iedere dag een stukje te lezen en je er bij af te vragen: Wat zou God mij met dit stukje willen zeggen ?

Waarom is het belangrijk om iedere dag te bidden ? Een relatie blijft maar in stand als er regelmatig contact is. Je kunt moeilijk iemand een vriend of kennis noemen als je met die persoon nooit spreekt, belt, mailt of enig contact hebt. Zo is het ook met onze relatie met God. Het is belangrijk om iedere dag toch enig moment te hebben om even met Hem te spreken, of het stil te maken en Hem te laten spreken. Je kunt tot Hem spreken met je eigen woorden. Soms is dat moeilijk en leg je al je gevoelens neer in bekende woorden als een Onze Vader of ander vastgelegd gebed. Belangrijk is dat je het doet, dat contact versterkt je relatie met Hem.
Een interessante website om de kerkelijke gebeden mee te bidden is zeker http://nl.taquoriaan.com/getijden/rubriek/podcast/ of je bidt mee op www.radiomaria.nl

In de Sacramenten, bijzonder in de Eucharistie, komt de Heer dicht bij ons. In het lezen van de Bijbel en in het bidden kunnen we de Heer dicht bij ons voelen maar in de Eucharistie komt Hij onder Zijn Woord en onder de Gedaante van Brood en Wijn persoonlijk naar ons toe, zo sterk als mogelijk. Ook in het Sacrament van de Biecht komt Hij met Zijn Vergevende Hand bij ons. Jezus Christus is voor onze zonden gestorven op het Kruis, de zonde heeft nooit meer het laatste woord, laat ik ook die vergeving toe in mijn leven ?

Lezen in de Schrift, gebed en sacramenten. Zijn het ook de krachtbronnen voor mijn gelovig leven ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

MEE NAAR LOURDES IN 2010?
We willen met onze parochies weer een bedevaart maken naar Lourdes, van 14 tot 19 juni 2010. De bedevaart is in handen van de VNB. We vertrekken met het vliegtuig vanuit Eindhoven. Pastoor Penne zal ons begeleiden. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Jo van Gorp, 0497-541418.