Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398621 .

Woord van de Pastoor

Zielig kind

Onlangs was er iemand die er zich aan had gestoord dat ik in een gezelschap had gezegd dat ik kinderen die niet gedoopt werden en geen godsdienstige opvoeding kregen zielig vond en dat ik er diep medelijden mee had. Die vrouw vond dat toch wel erg dat ik dat had gezegd. Ze vond het nog erger dat ik dat bleef vinden. Als iemand die echt leeft vanuit de band met Jezus Christus vind ik het zielig dat kinderen dat onthouden wordt. De band met Jezus Christus en Zijn Kerk geeft je echt leven, tot over de grens van dit leven, dat gun ik iedereen.

Onlangs stonden in De Volkskrant drie artikelen waarin werd gepleit de vrijheid van het confessionele onderwijs aan banden te leggen. Een docent pleitte er voor om kinderen tot hun achttiende levensjaar te vrijwaren van religieuze beïnvloeding door ouders of door onderwijs. Het is wat een aantal ouders die hun kinderen niet laten dopen en niet gelovig opvoeden, zeggen: “Ze moeten later zelf maar iets kiezen”.

Een van onze bisschoppen, Mgr. De Jong, heeft hierop gereageerd. http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4047/Misgun_jongeren_geloof_niet
De bisschop noemt het “betuttelend” de jeugd de keuze voor religieuze socialisatie te ontzeggen. “Waarom kinderen wel lid laten worden van de scouting of voetbalclub, die hun eigen waardesysteem hebben, maar niet van een levensbeschouwelijke organisatie?”
De bisschop durft gewaagde vragen te stellen in het artikel. Volgens De Jong pleiten de auteurs van de artikelen feitelijk voor een ‘verplichte atheïstische opvoeding’. Daarin ziet hij geen enkel heil: “Mag ik de auteurs uitnodigen eens naar maatschappijen te kijken waar generaties jongeren zonder religieuze socialisatie zijn opgegroeid? Vinden we daar statistisch meer emotioneel en religieus gebalanceerde 18-jarigen? Integendeel!” Het is ‘absurd’ kinderen buiten de deur van het geloof te houden, vindt de hulpbisschop. Volgens hem geeft het geloof zin en richting, troost en geborgenheid aan het leven. “Waarom zou je je kind niet in zo’n warm en integer thuis mogen opnemen?”
Een mooi beeld bij de gedachte “Men moet later zelf kiezen” is de volgende van de bisschop: Maar waarom ons kind wel opvoeden, tot allerlei zaken verplichten, het naar een bepaalde school te sturen? Het elke dag allerlei ongevraagde adviezen en opdrachten mee geven, maar het op dit zo wezenlijk terrein van de religieuze ontwikkeling op een dieet zetten? Kent u het verhaal van de Ezel van de filosoof Buridan (1292-1360)? Die stelde zich een ezel voor die voor twee even aantrekkelijke hopen hooi werd gezet. Omdat het dier niet kon kiezen, ging het dood van de honger. Bieden we onze jongeren niet alleen hopen religieuze hooi aan, waar men alleen maar van alle kanten omheen loopt, en erover zegt: zoek later maar een warm en lekker hoopje hooi uit.”

Door dit geluid van een van onze bisschoppen, voel ik me gesterkt om met sommige kinderen toch diep medelijden te hebben…

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.