Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297952 .

Woord van de Pastoor

2012

Vrijdagavond ging ik, samen met de diaken, naar de bioscoop in Lommel kijken naar de film 2012. http://www.youtube.com/watch?v=CdPJdCCVab4&feature=channel Door zoveel reclame werd ik er dus ook nieuwsgierig naar. De film gaat over het volgende: In het jaar 2009 worden aanwijzingen gevonden uit het Maya-tijdperk die voorspellen dat op 21 december 2012 het einde van de wereld is zoals we die kennen en dat de overgang plaats vindt naar iets nieuws. Verschillende mensen worden gevolgd aan het einde van 2012, een tijd van natuurrampen zoals hevige aardbevingen, uitbarstingen van vulkanen, smeltende gletsjers en wervelwinden. Een film vol Hollywoodspectakel.

Verschillende mensen vroegen mij of ik geloofde dat het mogelijk was dat de wereld in 2012 zou vergaan. Ik antwoord daar dan op dat het wel eens goed zou kunnen maar dat ik me zelf nooit vastpin op een datum. Alles wat we zien, is eindig. Hoelang houdt onze planeet het uit als zijn bewoners op deze manier er mee blijven omgaan. Christenen moeten zich niet moe maken met het speculeren over wanneer de aarde zal vergaan. Ze moeten de terugkomst van de Heer verwachten. De Bijbel spreekt er ons in Matteus 24 en Marcus 13 over dat dit zal gepaard gaan met grote tekenen als aardbevingen, zonsverduistering, vervolging en oorlogen maar niemand weet wanneer dat zal zijn, zelfs Jezus niet. Hij zegt daar Zelf over: “Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.”(Marcus 13,32) Als Jezus ons dat zegt, hoe zouden we dan geloof kunnen hechten aan mensen die beweren de dag of het moment te kennen ?

Ik ken verschillende mensen die daar echt geobsedeerd door zijn, alles uitpluizen en opzoeken. Tegen die mensen zeg ik: “Maak je er niet moe mee want je kunt eerder dood zijn”. Stel dat de film gelijk heeft en de Heer zou op aarde terugkomen op 21 december 2012 en je denkt: “Tegen die datum moet ik er helemaal klaar voor zijn om van de Heer het loon te ontvangen”. Misschien ben je wel al eerder gestorven en was je dan nog niet klaar om voor de Heer te komen staan. Gaan die mensen dan tegen de Heer zeggen: “U bent 2 jaar te vroeg ?”

Deze hele gedachtegang brengen ons bij de betekenis van de advent die we binnenkort weer gaan beginnen. Het is een tijd waarin we ons voorbereiden op het Geboortefeest van de Heer maar ook een tijd waarin we onszelf bevragen op de betekenis voor ons dat de Heer eens zal komen op het einde van de tijd of wanneer ons lichaam het begeeft. Niemand weet wanneer dat zal zijn, dat kan in 2012 maar ook eerder of later. Voor ons allen blijft de aansporing van de Heer zelf: “Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.” (Lucas 21, 34-36)

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.