Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304170 .

Woord van de Pastoor

Biechten op het werk ?

Nieuwsgierig ging ik onlangs eens kijken op de nieuwe website www.biechtenophetwerk.com
Onmiddellijk krijg je de tekst: “…Als ik er aan terug denk, dan weet ik dat het hufterig was, maar ja…spijt…berouw…Het is wat het is…toch ? Soms zou ik mijn verhalen willen vertellen, maar ze zien me al aankomen, toch blijft mijn geweten knagen…”. Ondertussen hoor je een vogeltje fluiten, een bij zoemen en een klok vier keer slaan. Klik je dan op “enter”, dan zie je een biechtstoel met daarvoor een bord met de tekst: “Wat is het wat je eigenlijk een keer zou moeten opbiechten, maar tot dusver nooit hebt gedaan. Welkom bij biechten op het werk. Hier kun je werkgerelateerde ‘zonden’ opbiechten. Hier kun je verhaal kwijt…discreet en anoniem. Hier wordt niet geoordeeld en niet veroordeeld. Je hoeft het enkel maar van je af te schrijven. In ruil daarvoor krijg je een advies. Voor niks. Doe ermee wat je wilt, maar als jij vindt dat je bewust iets goeds zou kunnen bijdragen aan je eigen omgeving…Het is aan jou…”
Als je dan klikt op de deur van de biechtstoel, kom je in de biechtstoel terecht en hoor je gesnurk. Je kunt dan op twee mogelijkheden klikken. Mogelijkheid 1: “Biecht plaatsen. Heb je iets op te biechten dan kun je geheel anoniem je biecht kwijt in dit biechthok.” Klik je daarop dan krijg je een hoop voorwaarden en daarna een hoop categorieën van zondemogelijkheden. Bij die 7 categorieën van hoofdzonden kun je dan je zonde intypen en daarna krijg je nog een advies. Mogelijkheid 2: “Biechten lezen: Ben je nieuwsgierig wat andere mensen hebben opgebiecht.” Klik je hierop dan moet je 5 euro betalen om die biechten te kunnen lezen.

Op zich een apart initiatief. Het voorziet wellicht in een behoefte. Mensen maken fouten en willen hun verhaal graag eens kwijt. Ook op de werkvloer worden fouten gemaakt. Wat doen we allemaal in de tijd van de baas, hoe gaan we om met collega’s en geven we ons daar ten volle ? Hoewel op de website te lezen is dat men aan geen enkele religieuze groepering verbonden is en men ook probeert uit te leggen hoe de biecht in de loop van de geschiedenis een plaats heeft gekregen in het leven van de gelovigen, ontbreekt er een belangrijk woord: vergeving. En dat kan deze site niet geven maar dat kan alleen in de echte biechtstoel en in het echte Sacrament van Boete en Verzoening gegeven worden. De opzet van deze site gaat eigenlijk voorbij aan wat voor ons, rooms-katholieken, de biecht is. De biecht is er niet om iets te kunnen vertellen en iets ergens kwijt te geraken. In de biecht spreken we tegenover God ons tekort schieten uit, ons tekort schieten naar God, naar onze medemens of naar onszelf. De priester die bij onze biecht aanwezig is zal ons dan meestal ook wel een kort advies geven maar bovenal spreekt hij in naam van Jezus Christus vergeving uit over de zonden die we biechtten en waarover we berouw hadden. Jezus sprak tot Zijn Apostelen: “Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.” (Joh. 20, 23) Wanneer de vergeving is uitgesproken door de priester, dan zijn die zonden vergeven. We hoeven er niet meer aan te denken, de Heer heeft ze ons vergeven. Nalezen kan niemand ze meer, de Heer komt er ook niet meer op terug. Wat ben ik blij dat het Sacrament van de Biecht bestaat en dat ik mijn tekort schieten niet kwijt moet op die website !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.