Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309173 .

Woord van de Pastoor

Moeder in de Hemel

Een tijd geleden heb ik een kindje gedoopt wat amper zes weken oud was toen zijn moeder plots overleed. Dat was een aparte doopplechtigheid: de jonge weduwnaar met twee kinderen, eentje van enkele jaren oud en dan dat kleintje van enkele maanden oud. De hele plechtigheid door sprak de lege plaats van de overleden moeder op een harde manier. Een bijzonder emotioneel moment was het einde van de doopplechtigheid, toen we de toewijding deden aan Maria. Nu we ons richtten naar de Hemelse Moeder voelden we nog meer dan tevoren de lege plaats van de aardse moeder.

Op het einde van een doopplechtigheid doen we altijd een toewijding aan Maria. Zowel in de parochiekerken als in de kapel gaan we dan naar de plek waar een beeld staat van Maria. Onze Mariaplaatsen hebben een ding gemeen: overal staat een beeld van Moeder Maria die het Kind Jezus in de armen houdt. We bidden op die plek dan dat Moeder Maria bij God een goed woordje zou doen voor het pasgedoopte kind. Zoals Moeder Maria goed gezorgd heeft voor het Kind Jezus, zo vragen we haar dat ze nu voor dit kind ook een goed woordje zou doen bij haar Zoon. Toen we op het einde van die doopplechtigheid van dat kind zonder aardse moeder samen het weesgegroet hebben gebeden, was dat ons innige gebed.

Nadat we in het weesgegroet twee bijbelse zinnen hebben geciteerd eindigen we met het gebed: “Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons (arme) zondaars, nu en in het uur van onze dood”. We speken Maria aan met haar grootste titel: “Moeder van God”. En we noemen onszelf met onze kleinste titel: “(arme) zondaars”, mensen die zo dikwijls tekort schieten. We vragen aan Maria dat ze voor ons bidt. Jezus heeft ons op het Kruis Zijn Moeder als onze Moeder gegeven. Hij zei toen: “Ziedaar uw moeder, ziedaar uw zoon”. Toen heeft Jezus aan Maria de moederlijke taak gegeven voor ons te bidden. Het is de taak van Maria in de Hemel voor ons te bidden en ons tot Jezus te voeren. De twee belangrijkste ogenblikken van ons leven worden in dat gebed genoemd: nu en in het uur van onze dood. Die twee momenten zijn belangrijk. Niemand kan zijn verleden veranderen en wat de toekomst brengen zal, weten we ook niet. Nu moeten we er iets van maken, nu moeten we Jezus toelaten in ons leven. We vragen Maria ook dat ze voor ons bidt in het uur van onze dood, opdat we niet bezwijken in die keuze voor Jezus. In het weesgegroet wat we daar hebben gebeden bij de doop van dat kleintje wat geen moeder meer heeft, hebben we voor hem daar bijzonder voor gebeden.

De Mariabeelden in Luyksgestel, op ’t Hof en op ’t Loo, zijn gekroonde Maria’s, Maria wordt voorgesteld als koningin. Ook dat is ze voor ons. Maria is voor ons de koningin zoals het Oude Testament ons de koningin voorstelt. De koningin had een bijzondere plaats bij de koning. Zo is Maria bij Jezus, met haar bijzondere taak om bij de Koning te bemiddelen. Zij heeft ons eens Jezus gegeven, ze blijft ons biddend Jezus geven.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

DIT WOORD OP RADIO MARIA
U kunt dit woord beluisteren op Radio Maria op AM 675 (middengolf) of via www.radiomaria.nl of www.radiomaria.be, op zaterdag rond 6.10 uur en rond 17.10 uur (na de Liturgische kalender die begint om 6 uur en 17 uur) en ’s middags voortaan om 11.45 uur.