Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 376085 .

Woord van de Pastoor

Computer en vriendschap

Een tijd geleden moest ik een uitvaart doen voor een jongere man, begin veertig. Zelfdoding, de man was al enkele dagen overleden eer men hem dood aantrof. Er waren maar een twintigtal mensen in de uitvaart. Zo een kleine groep is eerder uitzonderlijk en het had ook mijn vraag aan de familie hoe dit kwam. Hij leefde wel wat op zichzelf en teruggetrokken, vertelden ze maar zelf had hij toch de indruk dat hij een sterk sociaal leven leidde want hij chatte veel en op internet had hij vele vrienden. In de eenzaamheid van zijn huis en in zijn uitvaart was daar weinig van te merken. Alleen wat familieleden en buren waren er. Geen van de vele chatvrienden, ook al had de familie getracht het aan hen door te geven.

Ik moest aan dat verhaal denken toen ik onlangs las wat de aartsbisschop van Westminster, Mgr. Vincent Nichols, zei in de Sunday Telegraph naar aanleiding van de zelfmoord van een 15-jarig meisje die het doelwit was geworden van kwetsende kritiek op haar uiterlijk op de socialisatie site Bebo. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk in Engeland zei dat Socialisatie sites als Facebook en MySpace enkel leiden tot kortstondige en vluchtige relaties en kunnen jongeren getraumatiseerd achterlaten en bij problemen zelfs leiden tot zelfmoord. "Sites als Facebook en MySpace kunnen bijdragen tot het vormen van gemeenschap, maar ik ben wantrouwend wat dit betreft want het gaat niet om echte communicatie, waardoor geen echte gemeenschap kan worden opgebouwd". Volgens de bisschop leiden netwerksites er toe dat kinderen een overdreven belang hechten aan het aantal vrienden dat ze hebben, in plaats van aan de kwaliteit van hun relaties. Aartsbisschop Nichols is van oordeel dat het trauma dat ontstaat door kortstondige en vluchtige relaties bij jongeren soms de overwegende factor is om zelfmoord te plegen. "Zij storten zich roekeloos in een vriendschap of in een netwerk van vrienden, dat vervolgens ineenstort en hen diep kwetst. Vriendschap is geen koopwaar, vriendschap is een belangrijke investering en is duurzaam als ze adequaat is".

Weer denkend aan dat verhaal van die man voor wie ik de uitvaart deed, kan ik de bisschop alleen maar gelijk geven. De computer brengt veel dingen dichterbij maar soms blijkt dat de computer ons ook verder van elkaar kan brengen. Echte vriendschap verloopt niet alleen via een kastje maar is iets van echt contact en via het hart. De bisschop ging nog verder in zijn verhaal. De Britse aartsbisschop laakt ook het buitensporig en soms quasi exclusief gebruik van sms-jes en e-mails. "Te veel gebruik maken van electronische informatie ontmenselijkt de samenleving", oordeelt mgr. Nichols.

We mogen ons met deze gedachten eens afvragen hoe het met ons is. Hoe zijn onze vriendschapbanden ? Wie noem ik vrienden ? Hoe is ons contact met hen die we als onze vrienden beschouwen ? Gaat het contact verder dan een krabbel op internet of een sms ? Zoals bisschop Nichols ook zegt: “Vriendschap is geen verbruiksartikel, vriendschap is iets waar je hard aan moet werken en dat, als het goed is, duurzaam is”.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


DIT WOORD OP RADIO MARIA
U kunt dit woord beluisteren op Radio Maria op AM 675 (middengolf) of via www.radiomaria.nl of www.radiomaria.be , op zaterdag rond 6.10 uur en rond 17.10 uur (na de Liturgische kalender die begint om 6 uur en 17 uur) en ’s middags voortaan om 11.45 uur.

LAST MINUTE
Al een grote groep jongens en mannen gaat volgende week mee naar Ars. Als je nog meewil of je kent nog mensen, het kan nog… Geef je dan snel op. Aan de reis zijn geen kosten verbonden.
http://www.sint-janscentrum.nl/index.php?pagina_id=4#pid_116