Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309080 .

Woord van de Pastoor

Michael Jackson en vakantiegedachten

Het sterven van Michael Jackson heeft veel mensen over de hele wereld droevig gemaakt. Begrijpelijk. De man was nog veel te jong en vele mensen hielden van zijn muziek. Ook ik ben met zijn muziek opgegroeid. Ik was tiener toen hij zijn grootste successen had. Niet dat ik ooit een CD of een plaat van hem heb gekocht maar ik heb als jongere toch ook van zijn muziek gehouden.

Toen ik over zijn sterven nadacht moest ik denken aan een artikeltje wat ik een goed half jaar geleden over hem las, toen de zanger terugkeek op zijn leven bij gelegenheid van zijn dertigjarig jubileum als popster. http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/10_oktober/31/buitenland/wackojacko.xml
In dat artikel stonden enkele wazige dingen die ik moeilijk kan onderschrijven maar enkele positieve gedachten wil ik er wel uitplukken om even over na te denken, zeker nu we op verschillende terreinen een werkjaar afsluiten. In deze scharniertijd die de vakantie is, kijken we, net als Michael Jackson toen op zijn popsterleven, terug naar wat we in het afgelopen werkjaar hebben gedaan en bereikt hebben. Wat hebben we gedaan, hoe en van waaruit hebben we de dingen gedaan ?

Michael Jackson zei in dat artikeltje dat hij zijn enorme succes aan God te danken had. Voor hem is God de enige persoon die er voor zorgt dat hij na al die jaren nog steeds populair was. Als je door veel mensen gezien wordt als een god en je kunt dan zeggen dat je het succes niet aan jezelf en je eigen kunnen te danken hebt maar aan de Schepper, dan weet je precies waar het eigenlijk allemaal vandaan komt. Kijken wij ook zo naar alles wat we bereiken en opbouwen ? Als we succes hebben in ons leven zouden we kunnen gaan denken dat we het allemaal aan onszelf te danken hebben. Wie echt als christen leeft, zal alles ondernemen, wetend dat de Heer bij ons is en ons Zijn krachtige Geest geeft om te doen wat we moeten doen. Christenen zullen beseffen dat men maar echt vruchten kan dragen en goede dingen kan opbouwen als we het ten volle door Christus en met Christus en in Christus doen. Hopelijk kunnen we, terugkijkend op het afgelopen werkjaar, zeggen dat we zo mooie dingen hebben opgebouwd maar het moet ons niet hoogmoedig maken maar altijd laten zeggen “we hebben gedaan wat we moesten doen” (naar Lucas 17,10).

Michael Jackson zei dat zijn proces van liedjes schrijven moeilijk was om uit te leggen maar hij zag het als erg spiritueel. “Je bent in de handen van God en het is net alsof het al is geschreven'', zei hij in dat artikel. De popster zei verder dat hij zich soms schuldig voelt dat hij zijn naam bij de liedjes schrijft ,,terwijl het allemaal het werk van God is''. Het is God die ons talenten gegeven heeft, als gedoopten en gevormden geloven we dat Zijn Geest ons drijft. Het is God die ons op plaatsen brengt en ons daar met onze talenten, die we van Hem hebben gekregen, laat werken. Die gedachten van Michael Jackson herinneren ons dat God ons nooit in de steek laat en altijd van ons blijft houden, wat het leven ook met zich meebrengt. Laten we met die gedachten eens terugkijken naar het afgelopen werkjaar, steeds meer in die gedachten groeien en zo dan in het nieuwe werkjaar de draad weer opnemen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

NU OOK OP YOUTUBE
Naar aanleiding van een brief aan jongeren over priester-worden was er een interview op TV10, nu ook op YouTube te vinden: http://www.youtube.com/watch?v=twgd2cQBLPM