Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304318 .

Woord van de Pastoor

Onuitwisbare tatoeages

Er is de laatste tijd nogal wat nieuws over tatoeages.

De achttienjarige Vlaamse Kimberley Vlaminck werd onlangs ineens beroemd omdat een tatoeëerder in plaats van 3 sterretjes 56 sterretjes in haar gezicht zette. Het zal je maar gebeuren. Het meisje wil er vanaf. Met een laserbehandeling kan dat blijkbaar, een behandeling die naar schatting rond de 10000 euro zal kosten. Er blijven waarschijnlijk wel witte vlekken zichtbaar in de huid van Kimberley maar dat heeft het meisje er graag voor over. http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=G062BFKCI

Ook zanger Jan Smit kwam met zijn tatoeage in het nieuws. Enkele weken nadat hij op zijn rechteronderarm in het Spaans liet zetten "Ik ben een met jou. Y" raakte de relatie uit. Hij laat zijn tatoeage staan omdat het hem herinnert aan een mooie periode, verklaarde hij. http://www.nu.nl/achterklap/2024238/jan-smit-laat-yolanthe-tatoeage-staan.html

Van sommige dingen raak je nog moeilijk vanaf. Soms helaas en soms gelukkig...

Toevallig kwam deze week een man aan de pastoriedeur die vroeg om weer gedoopt te worden en weer katholiek te worden. Hij was ooit katholiek gedoopt en gevormd maar was door een vriendin in een protestantse groep terecht gekomen. Daar vonden ze dat hij toch niet goed gedoopt was in de katholieke kerk en daarom hadden ze hem in een zwembad nog maar eens gedoopt. Na veel studie was hij toch tot inzicht gekomen dat het toch nergens beter was dan in de Rooms-Katholieke Kerk. Moest hij nu weer gedoopt worden ? Ik kon de man geruststellen: hij hoefde niet opnieuw gedoopt en gevormd te worden. Ik kon hem vertellen dat er bij het doopsel, vormsel en priesterschap een onuitwisbaar geestelijk merkteken op de ziel komt te staan. Als God je in het Doopsel aanneemt tot Zijn kind dan zegt Hij niet, als jij er bijvoorbeeld geen zin meer in hebt, dat jij Zijn kind niet meer zou zijn. Als God je in het Heilig Vormsel de Heilige Geest schenkt en je wilt andere wegen gaan in het leven, betekent het niet dat Hij je Zijn Geest dan niet meer schenkt. Als God bij de Priesterwijding zegt: “Jij bent Mijn Priester in Eeuwigheid” betekent het niet dat als die priester zijn boord aan de kapstok hangt, dat hij dat niet meer zou zijn. Eens gedoopt, gevormd en priester blijf je dat, ook al loop je er hard van weg of doe je er niets meer mee. God trekt zich nooit terug, Hij blijft trouw aan jou. Als je het populair zegt: het zijn tatoeages waar je nooit meer vanaf komt, je kunt nooit ontdoopt of ontvormd worden; als je levensweg ver van de Heer was of je hebt jaren niets meer aan je onverbrekelijke band met de Heer gedaan en je keert terug naar de Heer hoeft je doopsel of vormsel niet herhaald te worden. Hoe moeilijk het is om een tatoeage weg te wissen - eigenlijk al onmogelijk - zo totaal onmogelijk is het om niet meer gedoopt, gevormd of priester te zijn.

In de tweede brief aan Timoteus 2,11-13 lezen we zo mooi: “Dit woord is betrouwbaar: Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw: zichzelf verloochenen kan Hij niet.” Het is een heel mooie gedachte: God blijft ons altijd trouw !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.